Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 117

Podstawowe pojęcia i symbolika rachunku zbiorów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 854

Podstawowe pojęcia i symbolika rachunku zbiorów Podstawowym terminem teorii zbiorów jest pojęcie „zbiór”, używane w sensie dystrybutywnym. Zbiorem „A” są wszystkie przedmioty, które są desygnatami nazwy „A”. Zbiory w rachunku zbiorów prz...

Podstawowe pojęcia teorii relacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

Podstawowe pojęcia teorii relacji Pod pojęciem relacji rozumie się stosunek, który zachodzi między pewnymi elementami jakiegoś zbioru, pod jakimś konkretnym względem. Relacje dwuczłonowe zachodzące między elementami danego zbioru - to zbiór

Podstawowe typy definicji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 882

Podstawowe typy definicji Definicje wyraźne i kontekstowe W naszych definicjach w członie definiowanym występuje tylko wyraz definiowany (np. „milimetr”). Taką definicję, której człon definiowany zbudowany jest z jednego wyrazu, nazywamy definicją wyraźną (bo ma wyraźnie określony człon definiowany...

Podział logiczny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1260

Podział logiczny Gdy chcemy bliżej opisać desygnaty określonej nazwy pod kątem posiadania przez nie (lub nie) jakiejś interesującej nas jakości - wyróżniając wśród nich takie, które ją posiadają i takie, które jej nie posiadają - dokonuje...

Pojęcie i podstawowe formy sylogizmu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1848

Pojęcie i podstawowe formy sylogizmu Sylogizm jest to wnioskowanie, w którym z dwóch (rzadziej z większej liczby) przesłanek wynika w sposób konieczny i niezawodny wniosek. Mniej więcej tak właśnie definiował sylogizm Arystoteles (384-322), który...

Pojęcie wnioskowania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735

Pojęcie wnioskowania Uznawanie i uzasadnianie twierdzeń Jak powiedzieliśmy na samym początku naszych wykładów, zasadniczym tematem logiki jest zagadnienie jasnego, konsekwentnego, ścisłego i uporządkowanego myślenia, a przede wszystkim - zagadnienie poprawnego wnioskowania. Odkrywanie i formułowani...

Prawa (tautologie) rachunku zdań

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1085

Prawa (tautologie) rachunku zdań. Metoda zerojedynkowa W języku rachunku zdań - to jest przy pomocy znanych już nam zmiennych zdaniowych (p, q, r, s,) oraz stałych (~, →, , , ) i nawiasów - można sformułować schemat dowolnego zdania złożonego, zarówno należącego do języka codziennego i naukowego...

Prawa wynikające ze stosunku wykluczania i dopełniania się zdań altern...

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

Prawa wynikające ze stosunku wykluczania i dopełniania się zdań alternatywnych i dysjunktywnych Pamiętamy, że zdanie alternatywne jest fałszywe tylko w jednym przypadku, a mianowicie wtedy, gdy oba jego człony są fałszywe. We wszystkich pozostałych przypadkach jest prawdziwe. I na tym właśnie opier...

Prawda logiczna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

Prawda logiczna W logice w odniesieniu do zdań najistotniejsze jest to, że wyrażą one prawdę bądź fałsz. Możemy zatem powiedzieć, że zdaniem logicznym jest wyrażenie prawdziwe bądź fałszywe. Prawda i fałsz - to dwie

Rachunek zdań - Funktor

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1225

Rachunek zdań Wiadomości wstępne Współczesna logika formalna obejmuje dwa podstawowe działy, a mianowicie rachunek zdań i rachunek predykatów. Rachunek zdań jest najogólniejszą teorią logiki formalnej. Zamiast „rachunek zdań” mówi się czasem...