Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 97

Sztuka XX wieku neoplastycyzm

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2107

NEOPLASTYCYZM Kierunek stworzony przez Mondraina i van Doesburga Artysta musi odrzucić wszystko to, co w naturze jest indywidualne, a więc przypadkowe, zmienne , co wymyka się kontroli intelektu. Dążenie do uniwersalizmu, harmonii, precyzji, jasności i porządku. Neoplastycyzm sprowadzał środki ...

Sztuka XX wieku orfizm

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1330

ORFIZM Nazwę wprowadza Apollinaire od imienia Orfeusza Orfizm/kubizm orficzny zrodził się z ruchu fowistów. Jest to malarstwo czyste. Wykazuje analogie z muzyką. Elementem konstrukcyjnym obrazu jest KOLOR! Podstawową cechą wspólną wszystkich orfistów jest abstrakcyjna wartość koloru. Wpływ impr...

Początki sztuki abstrakcyjnej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1099

SZTUKA ABSTRAKCYJNA Sztuka abstrakcyjna/niefiguratywna/nieprzedstawiająca /bezprzedmiotowa - jest to sztuka, która nie przypomina, nie naśladuje, ani nie sugeruje rzeczywistości, bez względu na to czy rzeczywistość była, czy nie był punktem wyjścia dla artysty. Abstrakcjoniści nie chcą naśladow...

Sztuka XX wieku rzeźba polska

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1848

RZEŹBA POLSKA Rzeźba impresjonistyczna i symboliczna pojawia się ok 1890 Konstanty Laszczka Łączy elementy symbolizmu i impresjonizmu, wpływ Rodina, Medardo Rosso, malarskie traktowanie powierzchni, kobiece akty z rozpuszczonymi włosami w płynnych, secesyjnych pozach, portrety, głowy, popiersi...

Sztuka XX wieku surrealizm

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1176

SURREALIZM Nazwa surrealizm/nadrealizm jest neologizmem stworzonym przez Apollinaire'a. Jest to postawa życiowa. Bunt przeciwko istniejącej rzeczywistości społecznej i politycznej. Surrealizm miał dać pełniejsze ujęcie człowieka unaocznić siły...

Estetyka - Bieszczad

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Lilianna Bieszczad
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1974

ESTETYKA Koncepcje estetyk współczesnych:  empiryczna  filozoficzna Estetyka: a) hermeneutyczna ( zwalczająca ) - filozofia niemiecka b) analityczna - Stany Zjednoczone, kraje anglosaskie c) fenomenologiczna - klasyczna wersja estetyki wywodzona od Kanta 

Historia filozofii - filozofia średniowieczna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Olga Dryla
 • Historia filozofii
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1687

FILOZOFIA ŚREDNIOWIECZNA - filozofia średniowieczna = chrześcijańska - rozwój jeszcze w czasach starożytnych i współwystępowanie z filozofią grecką (II, III w. n.e.) - zupełne novum! Nowy nurt filozofii - II / III do VI w. - ksz...

Historia filozofii - filozofia nowożytna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Olga Dryla
 • Historia filozofii
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2478

FILOZOFIA NOWOŻYTNA - XVII, XVIII w. - końcówka XVI - pocz. XIX - Bacon - filozof okresu przejściowego, renesansowego - renesansowy rozwój nauki, filozofia- nauka o człowieku budowana w sposób ścisły, analityczny - ostatni przedstawiciel filozofii nowożytnej ) Immanuel Kant ( 1) okres przedkrytyc...

Historia filozofii - filozofia XIX i XX w

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Olga Dryla
 • Historia filozofii
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1281

FILOZOFIA XIX I XX-WIECZNA -różnorodność nurtów i myśli - UTYLITARYZM - typ postrzegania świata - ojciec utylitaryzmu  Jeremy Bentham (stworzył pojęcie!!!) - J.S. Mill - utylitaryzm = użyteczność 1) JEREMY BENTHAM (1748-1832) - społecz...

Środowisko warszawskie i krakowskie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Malarstwo polskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

29-03-2011 ŚRODOWISKO WARSZAWSKIE Antoni Brodowski (1784-1832) - Parys w czapce frygijskiej , ok. 1813-14 - nawiązuje do dzieł Davida (przed. zaloty Parysa i Heleny) - Hektor czyniący wobec Heleny wyrzut Parysowi , iż do boju nie idzie...