Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 98

Belotto, Vogel, Smuglewicz

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Malarstwo polskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1239

8-03-2011 Bernardo Bellotto zw. Canaletto (1721 - 1780) - Stanisław August - gust - sztuka francuska późnego rokoka, baroku włoskiego (także twórcy, np. Boucher) - Widok na Canale Grande z kościołem Santa Maria Della Salute , 1741 realistyczne o...

Czas w myśli greckiej I

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Albert Gorzkowski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

CZAS W MYŚLI GRECKIEJ - brak jednego greckiego poglądu na czas - różne rozumienie tzw. cyklicznej koncepcji czasu u różnych autorów - w Grecji istnienie zarówno linearnej jak i cyklicznej koncepcji czasu I PRZEDFILOZOFICZNE I NIEFILOZOFICZNE POGLĄDY NA CZAS HOMER - obszerny zbiór terminów odnoszą...

Czas w myśli greckiej II

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Albert Gorzkowski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

CZAS W MYŚLI GRECKIEJ II FILOZOFICZNE ANALIZY CZASU ANAKSYMANDER - stałe stosunki między rzeczami pojmowane jako kwestia sprawiedliwości - czas nie tylko neutralnym środowiskiem, w którym zachodzą zmiany przyrodnicze, ale raczej coś, co odpo...

Laicyzajca czasów, czas a cierpienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Albert Gorzkowski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

Laicyzacja czasu Czas kupców zaczyna się racjonalizować i podlega laicyzacji - czas Kościoła = przejęty ze starożytności czas duchownych; rytm nadają mu nabożeństwa i oznajmiające je dzwony. Czas Kościoła zastąpiony zostaje przez kupców i rzem...

Linearyzm czasu w myśli chrześcijańskiej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Albert Gorzkowski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

Linearyzm czasu w myśli chrześcijańskiej Historia postrzegana jako wektor - istnieje początek i koniec (Stworzenie-Paruzja?); Bóg stworzył świat, życie, człowieka, który podlega czasowi; Niepowtarzalność zjawisk i ich linearna sekwencja czasowa ...

Wieczność, koniec czasów

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Albert Gorzkowski
Pobrań: 98
Wyświetleń: 644

Wieczność, koniec czasów, cierpienie Platon , neoplatonicy - WIECZNOŚĆ = brak / nieobecność czasu W Chrześcijaństwie  Wieczność nie jest traktowana jako przeciwieństwo czasu, ani jego nieobecność; Chrześcijańska idea wieczności traktowana jako pewna odmiana czasu ; pierwsi chrześcijanie nie prze...

Techniki artystyczne - grafika

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Piotr Krasny
 • Techniki artystyczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1274

TECHNIKI TRAWIONE Trawi się albo płytę miedzianą albo kamień; kwas azotowy - bardzo silny, a nie zwęgla białek (nic nie robi rękom, skórze), zmuszanie kwasu żeby trawił tam gdzie się chce, jedne partie trzeba zasłonić, inne odsłonić - tym czym się to robi różnią się techniki

Teoria funkcjonowania rynku

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Urszula Ziemiańczyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

  1 Teoria funkcjonowania rynku .   Podmioty gospodarcze  działają  na rynku , który jest miejscem spotykania się i ścierania ich  interesów. Funkcjonowanie rynku podlega prawom popytu i podaży. Na rynku kształtują się ce- ny dóbr, a także relacje cen, które dla producentów i konsumentów są infor...

Dr Agata Krasucka psychologia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Agata Krasucka
 • Psychologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1519

TEMAT 1 PAMIĘĆ każdy system - ludzki, zwierzęcy lub techniczny - który koduje, przechowuje i wydobywa informacje POZNWCZY Pobiera informacje ze zmysłów i wybiórczo przekształca je w znaczące wzorce, SYSTEM PAMIĘCI które mogą zostać zmagazynowane i wykorzystane w późniejszym czasie, kiedy zajdzie...

Barok

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Alicja Kędziora
 • Elementy teorii i historii literatury
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1799

BAROK Barok - XVII w 1. 3 nurty : literatury salonowe literatury erudycyjne literatury ludowe TEATR - wielkie zmiany (w inspiracjach, bohaterach itp.) KONTRREFORMACJA - domena baroku KONCEPTUALIZM - kruchy świat - wiele konfliktów - b. niejednorodna epoka w Europie (zasięg i jedność czas...