Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 131

Wydolność fizyczna - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

Wydolność fizyczna - Do oceny przemian beztlenowych służy test Wingate, w którym określamy moc przy maksymalnym wysiłku, - Tlenowa wydolność fizyczna oceniana jest po upływie pewnego czasu (1 min.), kiedy to rozpoczyna się wydajny proces...

Wydolność - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

Wydolność Wydolność ogólna (podstawowa) - zdolność do wykonywania ciężkiej, długotrwałej pracy fizycznej bez objawów większego zmęczenia, bez większych zmian środowiska wewnętrznego przy zdolności do likwidowania zaburzeń homeostazy, a zarazem dużej tolerancji tych zaburzeń. 1. Miarą jest zdolność d...

Wymiana gazowa - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1015

Wymiana gazowa Istotą procesu oddechowego jest wymiana gazów między środowiskiem wewnętrznym organizmu a atmosferą. Wyróżniamy cztery fazy oddychania: 1. Oddychanie zewnętrzne - pobieranie tlenu, 2. Transport tlenu do tkanek, 3. Oddychanie wewnętrzne, 4. Transport z tkanek do płuc. Ad.1 ODDYCHANIE Z...

Wymiana między krwią - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

Wymiana między krwią a ECF O przepływie decydują naczynia oporowe (istotna rola zwieraczy przedwłośniczko- wych), 1 / 4 naczyń jest drożna, reszta stanowi rezerwę. Mamy tu anastomozy - krew może przechodzić z części tętniczej do żylnej z pominięciem mikrokrążenia. Wymiana zachodzi zgodnie z prawem ...

Wysiłek fizyczny - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 805

Wysiłek fizyczny Nasilona czynność organizmu - wysiłek fizyczny. Wysiłek: 1. Wzmożona aktywność organizmu, 2. Fizyczny i umysłowy, 3. Stres, wzmożona motoryka, dostosowanie do zmiennych warunków środowiska. Praca = wysiłek: 1. Wykładnią pracy jest suma różnych obciążeń pokonywanych przez organizm, p...

Znaczenie dróg oddechowych - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Znaczenie dróg oddechowych • Ogrzewanie, nawilżanie i oczyszczanie powietrza (włosy, rzęski, śluz, odruchy obronne), • Występują tu mechanizmy obrony immunologicznej swoista i nieswoistej (makrofagi

Związki powstające w obrębie osocza - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 385

Związki powstające w obrębie osocza i działające regulacyjnie - angiotensyny i kininy Angiotensynogen wytwarzany jest przez wątrobę i należy do białek osocza. Pod wpływem reniny ulega proteoli...

Informowanie - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Barbara Józefik
 • Psychologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 427

INFORMOWANIE Należy dbać o to, aby słowa kierowane do pacjenta były zrozumiałe, wyrażone w zwięzły i przyjazny sposób. Pamiętaj o tym, aby: nie przekazywać zbyt dużej ilości informacji jednocześnie przekazywać informacje stopniowo unikać wyrażeń żargonowych i specjalistycznej terminologii obse...

Słuchanie - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Barbara Józefik
 • Psychologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

SŁUCHANIE Słuchanie umożliwia zdobycie informacji istotnych dla postawienia diagnozy, zaplanowania leczenia, zrozumienia pacjenta. Jest bardzo ważne dla budowanie relacji lekarz - pacjent. Pacjent, który został wysłuchany jest spokojniejszy, odczuwa większe zadowolenie z leczenia, częściej stos...

Zadawanie pytań - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Barbara Józefik
 • Psychologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539

ZADAWANIE PYTAŃ Pytania otwarte / Pytania zamknięte Pytania zamknięte: Pozwalają gromadzić wiele szczegółowych odpowiedzi Zadajemy je wtedy, gdy oczekujemy krótkiej i zwięzłe...