Wydolność fizyczna - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wydolność fizyczna - omówienie - strona 1 Wydolność fizyczna - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Wydolność fizyczna - Do oceny przemian beztlenowych służy test Wingate, w którym określamy moc przy maksymalnym wysiłku, - Tlenowa wydolność fizyczna oceniana jest po upływie pewnego czasu (1 min.), kiedy to rozpoczyna się wydajny proces glikolizy tlenowej - powstaje bardzo du-
żo ATP. W warunkach beztlenowych podczas glikolizy z glukozo-6-fosforanu powstają 3 ATP, a w tlenowych 37 ATP, - Pułap tlenowy VO2max oznaczamy w długotrwałym wysiłku. W pierwszej kolejności w wysiłku są jest wykorzystana glukoza zawarta we krwi, z której powstaje 36 ATP. Przy długotrwałych wysiłkach są uwalniane rezerwy tłuszczowe w postaci FFA. Ilość ATP powstająca z FFA zależy od długości łańcucha, czym dłuższy łańcuch tym więcej powstaje ATP (od 44 do 140 mmoli ATP). Wykorzystanie przez mięśnie FFA zależy od zawartości karnityny (kwas organiczny 7 C), która umożliwia przemieszczanie do mitochondrium acetylo-CoA. Sprawność = wydajność energetyczna oceniana jest stosunkiem pracy użytecznej do dostarczanej energii. Wydajność energetyczna mięśni zwykle nie przekracza 20-25% - ta energia daje pracę zewnętrzną. Reszta energii niewykorzystanej w skurczu jest tracona w postaci ciepła. Mięśnie poza funkcją mechaniczną są źródłem ciepła (w warunkach spoczynkowych 20% ciepła organizmu pochodzi od mięśni) i uczestniczą w termoregulacji (termoregulacji drżeniowej). Drżenie mięśni - nieskoordynowane ruchy włókien, nie ma pracy mechanicznej, tylko wydala się ciepło. W wysiłku wzrasta ilość ciepła względna i bezwzględna. Ciepło wydzielane przez mięśnie Ciepło wydzielane przez mięśnie dzielimy na: A. Ciepło spoczynkowe, B. Ciepło początkowe (robocze): - Ciepło aktywacji i podtrzymywania aktywacji - które jest wytwarzane w trakcie całego procesu wzbudzania skurczu, - Ciepło skracania - zależy od rodzaju skurczu (izotoniczny czy izometryczny), - Ciepło rozkurczu. Ciepło skracania i rozkurczu nakładają się na ciepło aktywacji. C. Ciepło wypoczynku - odnowy, zachodzi w wyniku resyntezy ATP, wynika prawie w całości z przemian tlenowych. Zawsze w mięśniu występuje faza przemian beztlenowych na początku, a potem gdy tlenu jest za mało pojawia się dług tlenowy, którego miarą jest ilość wykonanych przemian beztle nowych, następnie należy go oddawać - w spoczynku mięśnie pobierają więcej tlenu. Tlen jest oddawany w okresie restytucji. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz