Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 132

Źródła informacji o ludności - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Elżbieta Sochacka-Tatara
 • Demografia i epidemiologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868

Źródła informacji o ludności Rejestracja bieżąca (urodzeń, zgonów, zmian stanu cywilnego oraz miejsca zamieszkania) • Specjalne badania metodą reprezentacyjną • Specjalne badania monograficzne • badanie statystyczne ustalające stan...

Teorie ludnościowe - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Elżbieta Sochacka-Tatara
 • Demografia i epidemiologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1722

Teorie ludnościowe • Konfucjusz (551-479 p.n.e.) - idealna proporcja pomiędzy liczbą ludności a wielkością obszaru, postulaty przenoszenia ludności, czynniki kształtujące przyrost ludności; • Platon (427 -374 p.n.e.) oraz Arystoteles (384 -322 ...

Zaburzenia funkcji wątroby - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Elżbieta Sochacka-Tatara
 • Demografia i epidemiologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

Zaburzenia funkcji wątroby: Przyczyny:        czynniki związane z pacjentem:  -niedojrzałość narządu -brak stymulacji jelitowej na skutek zaprzestania przyjmowania pokarmu -posocznica -zabiegi chirurgiczne, szczególnie wykonywane na przewodzie pokarmowym -przerost bakterii jelitowych -przerwanie...

Zdarzenia i procesy demograficzne - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Elżbieta Sochacka-Tatara
 • Demografia i epidemiologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

Zdarzenia i procesy demograficzne wpływające na strukturę populacji Urodzenie żywe - stanowi fundamentalne (obok zgonu) zdarzenie demograficzne. Powoduje wzrost liczebności o jedną (lub więcej w przypadku porodu mnogiego) osobę. Zgon - czyli śmierć człowieka, stanowi fundamentalne (obok urodzenia)...

Badanie organoleptyczne - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Małgorzata Miśniakiewicz
 • Towaroznawstwo żywności
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1827

Badanie organoleptyczne: O jakości gotowego produktu stanowi w znacznym stopniu jakość surowca. Cechy organoleptyczne stanowią istotny element składowy jakości mleka i jego przetworów. Badanie organoleptyczne obejmuje ocenę barwy, konsystencji, smaku i zapachu. Aparatem pomiarowym są zmysły ludzkie...

Określenie skuteczności pasteryzacji - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Małgorzata Miśniakiewicz
 • Towaroznawstwo żywności
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3990

Określenie skuteczności pasteryzacji - próba na obecność peroksydazy Skuteczność pasteryzacji zależy od dwóch czynników: temperatury i czasu prowadzenia pasteryzacji. W kontroli skuteczności pasteryzacji mleka i jego przetworów wykorzystuje si...

Oznaczanie kazeiny - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Małgorzata Miśniakiewicz
 • Towaroznawstwo żywności
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2457

Oznaczanie kazeiny - metoda formolowa Wolkera Kazeina jest głównym białkiem mleka (2,0 - 3,5% w mleku krowim i kozim, 3,2 - 4,5% w mleku owczym). Jako białko pełnowartościowe decyduje o wartości odżywczej mleka i jego produktów, a jako białko mice...

Oznaczanie zawartości chlorków - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Małgorzata Miśniakiewicz
 • Towaroznawstwo żywności
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3143

Oznaczanie zawartości chlorków Zasada: miareczkowanie odbiałczonej próbki mleka azotanem srebra wobec chromaniu (VI) potasu jako wskaźnika Odczynniki: odczynnik Carreza I (żelazocyjanek (II) potasu, roztwór 15%), odczynnik Carreza II (siarczan (VI) cynku, roztwór 30%), azotan (V) srebra, roztwór 0...

Oznaczanie zawartości tłuszczu w mleku - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Małgorzata Miśniakiewicz
 • Towaroznawstwo żywności
Pobrań: 609
Wyświetleń: 8218

Oznaczanie zawartości tłuszczu w mleku - metoda Gerbera Metoda objętościowa (butyrometryczna), czyli metoda Gerbera, opracowana została do oznaczania tłuszczu w mleku. Obecnie można oznaczać za jej pomocą zawartość tłuszczu także w innych produktach, np.

Oznaczenie świeżości mleka - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Małgorzata Miśniakiewicz
 • Towaroznawstwo żywności
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3941

Oznaczenie świeżości mleka Oznaczanie kwasowości potencjalnej (miareczkowej) mleka Kwasowość potencjalna jest miarą zawartości wszystkich substancji o charakterze kwasowym w badanym produkcie. Kwasowość potencjalną mleka wyrażamy w stopniach Soxhleta-Henkla. Jeden stopień Soxhleta-Henkla (1°SH) od...