Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 133

Oznaczenie obecności azotanów - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Małgorzata Miśniakiewicz
 • Towaroznawstwo żywności
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1547

Oznaczenie obecności azotanów (III) i (V) w mleku Jony azotanowe (III) i (V) to zanieczyszczenia mleka. Ich obecność w mleku może być spowodowana spasaniem krów skażonymi paszami (np. bezpośrednio po zastosowaniu nawożenia azotowego). Drugi powód to fałszowanie mleka wodą, gdyż jony te występują w ...

Oznaczenie zawartości laktozy - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Małgorzata Miśniakiewicz
 • Towaroznawstwo żywności
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1078

Oznaczenie zawartości laktozy Cukrowce w mleku reprezentowane są przez laktozę (cukier mleczny). Jest ona dla człowieka praktycznie jedynym źródłem galaktozy, która stanowi składnik centralnego systemu nerwowego i tkanki mózgowej. W mleku krowim...

Pomiar przewodności elektrycznej - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Małgorzata Miśniakiewicz
 • Towaroznawstwo żywności
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1925

Pomiar przewodności elektrycznej Przewodność elektryczna mleka jest kształtowana głównie przez składniki rozpuszczalne w wodzie i występujące w formie zdysocjowanej. W temperaturze 20°C przewodność mleka normalnego wynosi od 4 do 5,5mS (mS/cm). Temperatura wywiera istotny wpływ, dlatego pomiary pow...

Próba Whiteside'a Zasada - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Małgorzata Miśniakiewicz
 • Towaroznawstwo żywności
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2352

Próba Whiteside'a Zasada: stwierdzenie podwyższonej liczby komórek somatycznych w mleku mastitisowym, które w środowisku silnie zasadowym ulega ścięciu, wywołanym przez jądra leukocytów i fibrynog...

Wykrywanie zafałszowań mleka - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Małgorzata Miśniakiewicz
 • Towaroznawstwo żywności
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2660

Wykrywanie zafałszowań mleka Wykrywanie rozwodnienia mleka poprzez pomiar gęstości Gęstość (ciężar właściwy) normalnego mleka krowiego zawiera się w przedziale 1,029-1,033 g/cm3. Dodatek wody, której gęstość wynosi 1 g/cm3 (w temperaturze...

Żywienie dojelitowe - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Maria Zwolińska-Wcisło
 • Kliniczny zarys chorób - post_powanie dietetyczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1463

Żywienie dojelitowe oznacza żywienie chorych drogą przewodu pokarmowego z użyciem płynnych diet określanych mianem produktów leczniczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia, przeważnie wytworzonych przemysłowo, często o składzie dostosowanym do metabolizmu chorego. Może ono być jedyną metodą odży...

Żywienie pozajelitowe - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Maria Zwolińska-Wcisło
 • Kliniczny zarys chorób - post_powanie dietetyczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

Żywienie pozajelitowe Żywienie pozajelitowe (ż.p) polega na podaniu bezpośrednio do układu krążenia substancji odżywczych w postaci w jakiej są one wchłaniane z przewodu pokarmowego, a więc: aminokwasów, cukrów prostych, kwasów tłuszczowych, elektrolitów, witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczac...

Błonnik - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Maria Zwolińska-Wcisło
 • Kliniczny zarys chorób - postępowanie dietetyczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

Frakcja nierozpuszczalna błonnika pokarmowego (celuloza, niektóre hemicelulozy, ligniny-w produktach zbożowych grubego przemiału): -pobudza funkcje żucia i wydzielania śliny, -pobudza wydziel...

Diety przemysłowe - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Maria Zwolińska-Wcisło
 • Kliniczny zarys chorób - postępowanie dietetyczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

Diety przemysłowe są mieszaniną przygotowanych w różny sposób naturalnych produktów odżywczych często z dodatkiem substancji, których jest za mało w końcowym produkcie pochodzenia naturalnego np. cystyna, metionina, niektóre witaminy i pierwiastk...

Diety szpitalne - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Maria Zwolińska-Wcisło
 • Kliniczny zarys chorób - postępowanie dietetyczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1330

Diety szpitalne (potrawy są przygotowywane w kuchni szpitalnej, a następnie rozdrabniane do postaci płynnej) Przy przygotowywaniu diety przez kuchnie szpitalną należy pamiętać o: -odpowiednim doborze produktów, by pokrywały zapotrzebowanie organizmu na poszczególne