Teorie ludnościowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2044
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teorie ludnościowe - omówienie - strona 1 Teorie ludnościowe - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Teorie ludnościowe • Konfucjusz (551-479 p.n.e.) - idealna proporcja pomiędzy liczbą ludności a wielkością obszaru, postulaty przenoszenia ludności, czynniki kształtujące przyrost ludności;
• Platon (427 -374 p.n.e.) oraz Arystoteles (384 -322 p.n.e.) -osiągnięcie
„optimum” ludności - zapewnienie najlepszego wykorzystania
ludzkich możliwości z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i klasy rządzącej (obywateli); państwo powinno wpływać na liczbę ludności;
• Imperium rzymskie - działania pronatalistyczne;
• Średniowiecze, merkantylizm (XVI-XVIIw) - nastawienie propopulacyjne;
• Fizjokratyzm (XVIIIw)- ważniejszy przyrost bogactwa niż ludności. Przyrost ludności za korzystny uznawano tak długo, jak długo powodował on możliwość zwiększania produkcji rolnej i jednocześnie zachowanie dostatniego poziomu życia ludności
• Pierwsza zwarta teoria rozwoju ludności T.R. Malthus (1766-1834)
- liczba ludności wzrasta w postępie geometrycznym (1,2,4,8,16,...) i podwaja się co 25 lat, a produkcja środków żywnościowych -w postępie arytmetycznym (1,2,3,4,5,...). Epidemie i głód miały spełniać rolę naturalnego regulatora, utrzymującego stan liczebny ludności w granicach, na które zezwalają istniejące środki żywności.
Dwa rodzaje oddziaływania umożliwiającego utrzymywanie liczby ludności na właściwym poziomie:
1.prewencyjne (zapobiegawcze), np. opóźnianie wieku zawierania związków, dobrowolny celibat (zwłaszcza wśród ubogich),
2.„pozytywne przeszkody” skracające długość życia, np. epidemie, wojny, klęski głodu.
• K. Marks (1818-1883) - nie ma naturalnego i uniwersalnego prawa rozwoju ludności; społeczno- ekonomiczne uwarunkowania rozwoju, wynikające z określonego stadium danego społeczeństwa
F. Engels (1820-1895) - w warunkach planowej gospodarki socjalistycznej będzie można oddziaływać na reprodukcję tak, aby zachodziła zgodność rozwoju ludności z produkcją, wyrażająca się stałym podnoszeniem warunków bytu; świadome regulowanie wielkości rodziny
• Współczesne teorie uwarunkowań uwzględniają poziom współczynników urodzeń i zgonów i długość życia - teoria przejścia demograficznego /transformacji demograficznej
- model trójfazowy
- model czterofazowy
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz