Demografia i epidemiologia

note /search

Źródła informacji o ludności - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Demografia i epidemiologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 910

Źródła informacji o ludności Rejestracja bieżąca (urodzeń, zgonów, zmian stanu cywilnego oraz miejsca zamieszkania) • Specjalne badania metodą reprezentacyjną • Specjalne badania monograficzne • badanie statystyczne ustalające stan...

Teorie ludnościowe - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Demografia i epidemiologia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2107

Teorie ludnościowe • Konfucjusz (551-479 p.n.e.) - idealna proporcja pomiędzy liczbą ludności a wielkością obszaru, postulaty przenoszenia ludności, czynniki kształtujące przyrost ludności; • Platon (427 -374 p.n.e.) oraz Arystoteles (384 -322 ...

Zaburzenia funkcji wątroby - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Demografia i epidemiologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

Zaburzenia funkcji wątroby: Przyczyny:        czynniki związane z pacjentem:  -niedojrzałość narządu -brak stymulacji jelitowej na skutek zaprzestania przyjmowania pokarmu -posocznica -zabiegi chirurgiczne, szczególnie wykonywane na przewodzie pokarmowym -przerost bakterii jelitowych -przerwanie...

Zdarzenia i procesy demograficzne - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Demografia i epidemiologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1148

Zdarzenia i procesy demograficzne wpływające na strukturę populacji Urodzenie żywe - stanowi fundamentalne (obok zgonu) zdarzenie demograficzne. Powoduje wzrost liczebności o jedną (lub więcej w przypadku porodu mnogiego) osobę. Zgon - czyli śmierć człowieka, stanowi fundamentalne (obok urodzenia)...

Powikłania metaboliczne odżywiania parenteralnego - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Demografia i epidemiologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651

Powikłania metaboliczne odżywiania parenteralnego Nietolerancja białek - nieprawidłowe stężenia aminokwasów w surowicy zjawisko wtórne do chorób wątroby i wrodzonych błędów metabolizmu - hiperamonemia niedojrzałość metaboliczna wątroby choroby i uszkodzenia wątroby wrodzone błędy metaboliczne Ni...

PESEL - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Demografia i epidemiologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

PESEL Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności art. 31a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych • 11-cyfrowy, stały symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną, • sześć pierwszych cyfr oznacza datę urodzenia (rok, miesiąc, dzień),...

Cechy powszechnych spisów ludności w Polsce - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Demografia i epidemiologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 371

Cechy powszechnych spisów ludności w Polsce • Centralizacja • Powszechność • Bezpośredniość • Imienność • Jednoczesność - moment krytyczny • Regularność i komparatywność • Obowiązek zachowania tajemnicy spisowej - dane indywidualne (a w szczególności osobowe) nie mogą być wykorzystane do inny...

Demografia - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Demografia i epidemiologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

Demografia (gr. demos- lud, grapheia - opis) Nauka o prawidłowościach rozwoju ludności w konkretnych warunkach gospodarczych i społecznych badanego terytorium. Zajmuje się : 1) statystyczno-analitycznym opisem stanu i struktury ludności 2) badaniem i oceną zmian wynikających z dotychczasowego i...

Epidemiologia - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Demografia i epidemiologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

Epidemiologia Hiperglikemia nietolerancji glukozy w trakcie rozwoju posocznicy stosowanie kortykosterydów zapalenie trzustki nagłe przyspieszenie szybkości infuzji Hipoglikemia nagłe zatrzymanie lub zwolnienie tempa infuzji Zaburzenia elektrolitowe nieodpowiednie obliczenie potrzeb pacjenta ...