Źródła informacji o ludności - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła informacji o ludności - omówienie - strona 1 Źródła informacji o ludności - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Źródła informacji o ludności
Rejestracja bieżąca (urodzeń, zgonów, zmian stanu cywilnego oraz miejsca zamieszkania)
• Specjalne badania metodą reprezentacyjną
• Specjalne badania monograficzne
badanie statystyczne ustalające stan liczebny i strukturę ludności według określonych cech w drodze indywidualnego uzyskiwania danych o wszystkich jednostkach podlegających badaniu.
• Spisy takie powinny być przeprowadzane co 10 lat. W większości państw przeprowadza się je w roku zakończonym na 0.
• dostarczają najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju
Ewidencja bieżąca • Księgi stanu cywilnego - ruch naturalny ludności
(od 25.09.1945 -świeckie)
- małżeństwa - USC lub konkordatowe
(obowiązuje od 15.11.1998r, 5 dni na zgłoszenie faktu)
- urodzenia - zgłoszenie do 14 dni w USC w gminie, w której ten fakt nastąpił
- zgony - zgłoszenie udokumentowane kartą zgonu do 3 dni
• Księgi meldunkowe (od 16.03.1928, od 1949 jednolite zasady na terenie całego kraju)
- zmiana miejsca stałego pobytu w kraju
- imigracja na pobyt stały
- emigracja na pobyt stały
- zameldowania na pobyt czasowy
Badania ankietowe
• Badania gospodarstw domowych
• Badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)
• badania specjalne, np.:
- Ankieta Nowożeńców
- Ankieta Rodzinna
- Badanie Stanu Zdrowia Ludności
- badanie rodziny i dzietności
 Badania pełne lub badania metodą anamnestyczną
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz