Wymiana między krwią - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wymiana między krwią - omówienie - strona 1 Wymiana między krwią - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Wymiana między krwią a ECF O przepływie decydują naczynia oporowe (istotna rola zwieraczy przedwłośniczko-
wych), 1 / 4 naczyń jest drożna, reszta stanowi rezerwę. Mamy tu anastomozy - krew może przechodzić z części tętniczej do żylnej z pominięciem mikrokrążenia. Wymiana zachodzi zgodnie z prawem izosmolarności i elektroobojętności płynu, przy zachowaniu równowagi Gibsa-Donnana. Mechanizmy: • Nieustanna wymiana dyfuzyjna ukierunkowana lub nie, • Filtracja i reabsorpcja płynu - zależą od efektywnego ciśnienia filtracyjnego, zachodzą w kapilarach i żyłkach, dają zmianę objętości płynu, • Aktywny transport przez śródbłonek. Czynniki wpływające na filtrację i reabsorpcję: • Zmiany ciśnienia tętniczego nierównoważone naczyniami oporowymi, • Zmiana napięcia arterioli, metarterioli, zwieraczy przedwłośniczkowych (skurcz - powo-
duje spadek filtracji), • Wzrost ciśnienia żylnego - lokalny lub ogólny, • Zmiany gradientu ciśnień w przebiegu naczyń wymiany, • Aktualne stężenie białek osocza, • Aktualne stężenie białek w przestrzeni pozakapilarnej, • Zmiany ciśnienia hydrostatycznego w tkankach w obszarze pozanaczyniowym. Wymiana powodowana jest różnicą ciśnień hydrostatycznych i onkotycznych. Różnica ciśnień hydrostatycznych i onkotycznych decyduje o wielkości efektywnego ciśnie-
nia filtracyjnego (EFP): EFP = (Pw - Pz) - (POw - POz) Gdzie: Pw - ciśnienie hydrostatyczne wewnętrzne, Pz - ciśnienie hydrostatyczne zewnętrzne, POw - ciśnienie onkotyczne wewnętrzne, POz - ciśnienie onkotyczne zewnętrzne, EFP nie decyduje o wymianie płynów. Współczynnik filtracji włośniczkowej (CFC) równy jest objętości płynu przemieszczanego przez ściany naczyń włosowatych w ciągu minuty przy efektywnym ciśnieniu filtracyjnym równym 1mmHg (0,133hPa), w przeliczeniu na 100g tkanki. Filtracja to ilość płynu ulegającego filtracji, wyraża się wzorem: F = CFC * EFP ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz