Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 130

Układ krążenia Znaczenie - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1512

Układ krążenia Znaczenie, organizacja, podział Znaczenie układu krążenia: • Zapewnia homeostazę środowiska wewnętrznego organizmu, ¾ Odprowadza produkty przemiany materii, ¾ Zaopatruje w

Układ nerwowy - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1344

Układ nerwowy Układ nerwowy reguluje i kontroluje różnorodne czynności organizmu i dostosowuje je do warunków środowiska zewnętrznego. Wywiera on wpływ na różne tkanki poprzez neurotransmitery. Złożone działanie układu nerwowego jest możliwe, bo: • Ma on zdolność odbioru, syntezy przekształcania i g...

Układ pozapiramidowy - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2744

UKŁAD POZAPIRAMIDOWY W jego skład wchodzą jądra kresomózgowia z wyłączeniem przedmurza i ciała migdałowate- go. Struktury układu: - Jądro ogoniaste, - Jądro soczewkowate (skorupa i gałka blada), - Istota szara

Układ pragnienia - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2107

Układ pragnienia 1. Lokalizacja - kora mózgu, ciało migdałowate, gałka blada, istota czarna, jądro pasma samotnego, narządy okołokomorowe (pole najdalsze). 2. Pobudzenie: a. Wzrost os...

Układ przywspółczulny - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1351

układ przywspółczulny: Antagonizm przywspółczulno-współczulny istnieje tylko w sensie dotarcia gałązek do serca. Prawy nerw błędny wywiera działanie chronotropowe, bo zaopatruje węzeł zatokowo-przedsionkowy. Lewy - działanie dromotropowe. Nerw błęd...

Włókna nerwowe - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1372

Włókna nerwowe Włókna nerwowe dzielą się na trzy podstawowe grupy: A. Zmielinizowane, B. Zmielinizowane, C. Niezmielinizowane. Do grupy A należą włókna aferentne i eferentne. Grupa B to włókna przedzwojowe autono- miczne. W grupie C wyróżniamy: Cs - włókna zazwojowe

Węzeł przedsionkowo komorowy - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

Węzeł przedsionkowo komorowy Węzeł ten posiada 3 strefy: • I strefa - przedsionkowo-węzłowa, która jest złączem (łączy węzeł z mięśniem przedsionków) - komórki tej strefy (przypominające komórki P) nie mają możliwości do samopobudzenia; potencjał elektryczny narasta powoli i ma małą amplitudę, wystę...

Warunki przewodzenia pobudzenia - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 476

Warunki przewodzenia pobudzenia, informacja w OUN Komórka nerwowa - jej funkcja opiera się na przewodzeniu depolaryzacji i wydzielania transmiterów. Wyjątkiem jest efapsa (połączenie ścisłe) - pobudzenie przechodzi bez neuro- mediatora jako ...

Wydajność - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

Wydajność Wydajność - ogólnie określa efektywność pracy. Wydajność specjalna określa wydajność pracy, przy wykonywaniu określonej czynności. Wydajność pracy (współczynnik pracy użytecznej) = energia mechaniczna/energia całkowita Wydajność pracy = W/(Ep - PPM) * 100% = 25% - 30% Praca wewnętrzna -