Układ nerwowy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1904
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układ nerwowy - omówienie - strona 1 Układ nerwowy - omówienie - strona 2 Układ nerwowy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Układ nerwowy Układ nerwowy reguluje i kontroluje różnorodne czynności organizmu i dostosowuje je do warunków środowiska zewnętrznego. Wywiera on wpływ na różne tkanki poprzez neurotransmitery. Złożone działanie układu nerwowego jest możliwe, bo: • Ma on zdolność odbioru, syntezy przekształcania i gromadzenia informacji oraz ich analizy, • Inicjuje czynności motoryczne - działa na alfa motoneurony prowadząc do skurczu mięsni szkieletowych forsownych i tonicznych, • Modyfikuje przez komórki zwojowe układu autonomicznego czynności narządów wewnętrznych, napięcie mięsni gładkich oraz wpływa na wydzielanie gruczołów, za-
daniem układu nerwowego jest regulacja i koordynacja czynności organizmu, w tym dostosowanie tych czynności do zmiennych warunków środowiska zewnętrznego, • Kontroluje przez ośrodki nerwowe znaczną cześć układu wydzielania wewnętrznego. Istotną cechą regulacji są sprzężenia zwrotne, w tym serwomechanizm. W niektórych zachodzi zjawisko układu nastawczego, • U większości gatunków masa ośrodkowego układu nerwowego jest związana z moto-
ryką - pobudzaniem mięśni szkieletowych do skurczu, • Układ nerwowy wpływa na narządy wewnętrzne, • Tylko niektóre regulacje hormonalne zachodzą bez wpływu układu nerwowego. Można tu wyróżnić 4 systemy powiązane i współpracujące: 1. System odbiorczy - zakończenia czuciowe stanowiące elementy komórek odbiorczych - komórki czuciowe I-go rzędu → komórki pośredniczące → ośrodki - zespoły komórek zdolnych do analizy pobudzeń receptorów (ośrodki te są na różnych poziomach układu nerwowego), z nich informa cja dociera do ośrodków wykonawczych. W odbiorze czucia istotna rolę ma wstępująca część układu siatkowatego, odpowiedzialna za odbiór in formacji czuciowej przez ośrodki analityczne i stany czuwania i snu. 2. Część motoryczna - układ łączący wszystkie czynności ruchowe - mimo wolne i dowolne, jej reprezentacja występuje od rdzenie kręgowego do ko ry mózgowej. W układzie motorycznym jest układ piramidowy i cały sze reg struktur podkorowych i korowych, które zaliczamy do układu pozapi ramidowego oraz twór siatkowaty zstępujący i móżdżek. Układ piramido wy ma początek w polach kory mózgowej i dalej przebiega drogami piramidowymi, układ pozapiramidowy nie ma prawie bezpośredniego dostępu do komórek motorycznych. 3. Układ nerwowy witalny - kierujący narządami wewnętrznymi, zabezpiecza homeostazę organizmu. Nie wyróżnia się tu ośrodków współczulnych i przywspółczulnych, są tu ośrodki zawiadujące konkretnymi funkcjami, np. ośrodki termoregulacyjne. Układ ten wiąże się z układem limbicznym i rą- bowym, które powiązane są z podwzgórzem.

(…)

… - część znajdująca się w czaszce, w jej jamie podzielonej namiotem mózgu. Poniżej namiotu znajduje się przodomózgowie tj. mózg - część OUN stanowią ca kresomózgowie i międzymózgowie. Kresomózgowie: - Części boczne parzyste, - Część środkowa łączące półkule. W kresomózgowiu parzystym wyróżniamy istotę białą i szarą - korę mózgu, wyspy, hipo-
kamp, struktury węchomózgowia, jądra kresomózgowia (ciało migdałowate i ciało prążkowane, które składa się z jądra ogoniastego i soczewkowatego. Międzymózgowie: wzgórzomózgowie: wzgórze, zawzgórze, nadwzgórze, podwzgórze, i ni-
skowzgórze, a poniżej śródmózgowie. W śródmózgowiu: odnogi, Tyłomózgowie: most i móżdżek. Rdzeń przedłużony, most i śródmózgowie tworzą funkcjonalną całość pień mózgu. Substancja szara - pokrywa półkule mózgu i móżdżku, w rdzeniu kręgowym jest w środku w kształcie motyla: rogi przednie, tylne i rogi boczne. W mózgu w obrębie substancji białej występują skupiska substancji szarej - najczęściej określa się je jako jądra. W pniu mózgu mamy jądra nerwów czaszkowych od II do XII, jądra pośredniczące w przekazywaniu aferencji - jądra pęczka smukłego, jądra pęczka klinowatego. Wzgórki czworacze śródmózgowia funkcjonalnie są związane z ciałami…
… pośredniczących między korą mózgu i podwzgórzem. Z różnych jąder wzgórza impulsacja jest przekazywana za pośrednictwem jąder: • Grzbietowego-bocznego, • Grzbietowego-tylnego, • Brzusznego-przedniego. Podobną rolę spełnia jądro grzbietowe-przyśrodkowe. Również przekazuje informacje do przedniej części płata czołowego odbieraną z układu limbicznego. Jądro brzuszne-boczne pośredniczy w przekazywaniu do kory mózgu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz