Biologiczne mechanizmy zachowania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biologiczne mechanizmy zachowania - omówienie - strona 1 Biologiczne mechanizmy zachowania - omówienie - strona 2 Biologiczne mechanizmy zachowania - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

2012-12-06
Biologiczne mechanizmy
zachowania
Wykład 4 neurofizjologiczny
- Pień mózgu
- Móżdżek
- Międzymózgowie: wzgórze i podwzgórze
- Kresomózgowie: jądra podkorowe, ciało
migdałowate, kora mózgowa, asymetria
funkcjonalna mózgu
Funkcje pnia
mózgu
• Ośrodki odruchów
niezbędnych dla życia
(oddech, praca serca,
itp.)
• Miejsce położenia jąder
nerwów czaszkowych
• Twór siatkowaty pnia
mózgu – regulacja
pobudzenia
• Miejsce przejścia
wszystkich dróg
czuciowych (szlaki
wstępujące) i ruchowych
(szlaki zstępujące)
1
2012-12-06
Śródmózgowie
• Łączy pień mózgu z
międzymózgowiem
• W części
grzbietowej
znajdują się
wzgórki czworacze:
– Górne – bliżej
międzymózgowia,
otrzymują
informację
wzrokową
– Dolne – otrzymują
informację z układu
słuchowego
•Śródmózgowie:
- wzgórki czworacze,
górne-wzrok
dolne-słuch
- istota czarna,
dopamina, choroba
Parkinsona
- istota szara
środkowa
(okołowodociągowa),
wewnętrzny system
przeciwbólowy
• Składa się z tkanki
osadzonej ponad
mostem
• Ok. 3/4 wszystkich
neuronów mózgu
• Pełni m.in. funkcje
Móżdżek
• organizacyjne i
koordynacyjne czynności
motorycznych
uzależnionych od
konkretnej pozycji ciała
w środowisku
• ocena czasu trwania
bodźców (np.
słuchowych)
• udział w warunkowaniu
klasycznym (np. odruch
mrugania u królików)
2
2012-12-06
Międzymózgowie
• Podwzgórze – rozległa
struktura od płatów
czołowych do
śródmózgowia u
podstawy mózgu. Bierze
bezpośredni udział w
regulacji czynności
narządów wewnętrznych i
gruczołów
• Wzgórze – część
grzbietowa zawiera
neurony otrzymujące
informacje z układów
sensorycznych i podające
je dalej do określonych
części kory, część brzuszna
ma jądra biorące udział w
regulacji czynności
motorycznych
Projekcje wzgórzowe
Funkcje wzgórza
• Wstępna ocena bodźców zmysłowych i
uruchamianie reakcji emocjonalnych
• Przesyłanie informacji czuciowej do kory (oprócz
węchu)
• Cykle okołodobowe:
– pobudzenie
– sen (j. części środkowej wzgórza )
• Kontrola ruchów:
– liczne pętle prążkowie – wzgórze – kora
3
2012-12-06
Budowa i funkcje podwzgórza
Podwzgórze
• Reguluje homeostazę, np.:
Termoregulacja
– Gospodarka wodno-elektrolitowa i energetyczna
(głód i pragnienie)
– Sterowanie rozrodem
• Rytmy biologiczne
• Współpraca z autonomicznym układem nerwowym
• Kontrola przysadki mózgowej i za jej pośrednictwem
innych gruczołów
• Element układu limbicznego – kontrola popędów i
emocji
Podwzgórze:
centralny
regulator
reakcji
stresowej
4
2012-12-06
Przestrzenna
organizacja
OUN
Główne jądra podkorowe
Położenie ciała
migdałowatego
Funkcje:
Emocje - głównie
strach
Agresja, atak
Udział w regulacji
zachowań
społecznych
Udział w regulacji
przyjmowania
pokarmu
(uszkodzenie -afagia)
Udział w uczeniu
reakcji lękowych
5
2012-12-06
Niska i
wysoka
droga
powstawania
emocji
Część wzrokowa wzgórza
Kora wzrokowa
6
2012-12-06
Trzy podstawowe funkcje kory
(1) Działania motoryczne (2), analiza danych przychodzących ze zmysłów,
(3) wyższe czynności psychiczne: planowanie, myślenie, analiza emocji ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz