Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 129

Serce - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1183

Serce Mięsień sercowy W sercu wyróżniamy komórki niezróżnicowane, które są zaliczane do miocytów, występują w układzie bodźcoprzewodzącym. Są zdolne do samoistnej depolaryzacji. Mięsień przedsionków tworzy syncytium czynnościowe, podobnie jak mięsień komór, który także tworzy syncytium czynnościowe....

Siła sprawcza filtracji - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1267

Siła sprawcza filtracji - efektywne ciśnienie filtracyjne EFP Siła sprawcza filtracji to efektywne ciśnienie filtracyjne, które oznaczamy EFP, do jego obli-czania należy wziąć pod uwagę objętość moczu pierwotnego, GFR i GFRX. EFP jest wy- p...

Skurcz - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 819

SKURCZ - przesunięcie względem siebie miofilamentów cienkich i grubych, a wa- runkiem tego przesunięcia jest przesuwanie nici tropomiozyny, która zasłania miejsca katalityczne, czyli aktywne na aktynie. Mechanizm skurczu 1. S1HMM wykazuje aktywność ATPazy, a więc hydrolizuje ATP do ADP. 2. (patrz r...

Termoregulacja - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1253

Termoregulacja Informacje ogólne Organizm endotermiczny wytwarza ciepło dzięki przemianie materii. Organizmy homeotermiczne (stałocieplne) utrzymują temperaturę wewnętrzną ciała w ściśle określonych granicach: 260C-430C. Norma termiczna 35,8...

Tkanka mięśniowa Miocyty - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1176

Tkanka mięśniowa Miocyty - są to komórki pobudliwe, przy ich pobudzaniu powstaje potencjał czynnościowy i ·dochodzi do rozwinięcia czynności specyficznej dla mięśni - zmiany długości i napięcia. Tkanka mięśniowa - składa się z zespoł...

Tkanka Nerwowa - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 763

Tkanka Nerwowa Tkanka nerwowa zbudowana jest z neurocytów - komórki o różnym kształcie, wielkości, znaczeniu. Oprócz nich są też komórki tkanki glejowej (astrocyty, oligodendrocyty, komórki mikrogleju). Nerwy to wypustki nerocytów: • Dendryt...

Tkanki pobudliwe - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2534

Tkanki pobudliwe REOBAZA - pojęcie teoretyczne, bodziec, który działa w nieskończoność. CHRONAKSJA - siła bodźca jest równa podwójnej reobazie. POLARYZACJA KOMÓRKI - nierównomierne rozmieszczenie jonów po obu stronach błony komórkowej. Bezpośrednią przyczyną polaryzacji (powstania potencjału) jest t...

Tony serca - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 616

Tony serca, fonokardiografia Zjawiskom hemodynamicznym towarzyszą tony serca. Są to zjawiska akustyczne, zwią- zane z drganiem naprężanych w czasie zamykania zastawek przedsionkowo-komorowych nitek sprężystych, a półksiężycowatych - drgania kie...

Transport błonowy - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 791

Transport błonowy Błona komórkowa - funkcja selektywna i izolująca, jej przepuszczalność zależy od: kształtu cząsteczki, ładunku cząsteczki, średnicy cząstki, masy, jej rozpuszczalności w fazie wodnej i tłuszczowej. Bez przeszkód przechodzą cząsteczki niepolarne, o małej masie, rozpuszczalne w tłusz...

Układ żylny - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1456

Układ żylny Układ żylny: • Niskociśnieniowy, • Posiada dużą pojemność (może przyjąć dużo krwi bez zmiany ciśnienia), • Jest zbiornikiem krwi organizmu (około 50% całej krwi znajduje się w żyłach, z czego po połowie w dużych i w drobnych). Problem powrotu krwi z mikrokrążenia do serca: • Krew powraca...