Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 128

Regulacja filtracji kłębuszkowej - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3255

Regulacja filtracji kłębuszkowej przez aparat przykłębuszkowy EPF i objętość moczu pierwotnego (GFR) przekazywana do kanalika nerkowego, jest regulowana przez aparat przykłębuszkowy. Gruby odcinek ramienia wstępującego pętli leży bezpośredn...

Regulacja hormonalna nerki - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819

Regulacja hormonalna nerki 1. Kortyzol: a. ↑GFR, b. ↑ diurezy. 2. Glukagon: a. ↑ GFR, b. ↑ diurezy osmotycznej, c. ↑ wydalania wapnia i fosforanów (działa bezpośrednio na kanaliki). 3. PTH: a. ↓...

Regulacja motoryki - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

Regulacja motoryki - Polega na zmianie aktywności α-motoneuronów. Regulacja ta ma na celu: - Zapewnienie utrzymania równowagi i właściwej pozycji ciała, - Umożliwienie wykonywania aktów ruchowych. Regulacja polega na hierarchizacji ośrodków nerwowych - są piętra regulacyjne: -

Regulacja ponadrdzeniowa - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

Regulacja ponadrdzeniowa Regulacja międzysegmentowa - powoduje odruchy całego ciała, po podrażnieniu jednej kończyny. Odruchy najprostsze podlegają regulacji ośrodków nadrzędnych. Ponadrdzeniowa regulacja motoryki jest realizowana poprzez nieliczne drogi zstępujące: • Korowo-rdzeniowa (droga piramid...

Regulacja układu krążenia - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 651

Regulacja układu krążenia Perfuzja narządowa czyli przepływ krwi przez dany narząd zależy od ciśnienia tętniczego oraz anatomii (wielkość narządu jego unaczynienie). Regulacja krążenia obejmuje regulację czynności serca (p. wyżej), regulację oporu przedwłośniczkowego i włośniczkowego, napięcia żył, ...

Rezerwy czynnościowe serca i prawo Hilla - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2947

Rezerwy czynnościowe serca i prawo Hilla Wyróżniamy następujące rezerwy czynnościowe serca: • Chronotropowa - różnica pomiędzy HRmax. a HRakt. • Związana z właściwościami mięśnia sercowego i możliwości zmiany objętości: - Rezerwa diastoliczna - rozkurczowa - możliwość większego napełnienia komór prz...

Rodzaje włókien mięśniowych - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 700

Rodzaje włókien mięśniowych Wyróżniamy dwa typy włókien mięśniowych I i II. W każdym mięśniu występują oba typy, ale w skład jednostki motorycznej wchodzi tylko jeden typ. TYP I - włókna czerwone, powolne, rozwijają napięcie w długim okresie czasu, mają małą dynamikę. Mają bardzo dobrze rozwinięty s...

Rodzaje włókien wasodylatacyjnych - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 826

Rodzaje włókien wasodylatacyjnych Podział zależy od rodzaju mediatora, obszaru naczyniowego, w którym występują, od tego czy są to włókna współczulne czy przywspółczulne: • Włókna naczyniorozszerzające przywspółczulne - na pewno występują w krążeniu mó- zgowym (n. trójdzielny), w narządach miednicy...

Rola układu nerwowego - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

Rola układu nerwowego w regulacji układu krążenia. Za regulację są odpowiedzialne różne ośrodki w OUN. Rolę nadrzędną pełni ośrodek serco- wo-naczyniowy - w pniu mózgu i w rdzeniu przedłużonym - reguluje on poziom ciśnienia tętniczego or...

Rozkład ciśnień - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

Rozkład ciśnień • Tętnica nerkowa - MAP = około 100mmHg, • Kłębuszek nerkowy - MAP = 45-55mmHg (nadzwyczaj wysokie jak na naczynia wyso- kie, w kłębuszku nerkowym - w obrębie si...