Regulacja ponadrdzeniowa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Regulacja ponadrdzeniowa - omówienie - strona 1 Regulacja ponadrdzeniowa - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Regulacja ponadrdzeniowa Regulacja międzysegmentowa - powoduje odruchy całego ciała, po podrażnieniu jednej kończyny. Odruchy najprostsze podlegają regulacji ośrodków nadrzędnych. Ponadrdzeniowa regulacja motoryki jest realizowana poprzez nieliczne drogi zstępujące: • Korowo-rdzeniowa (droga piramidowa), • Przedsionkowo-rdzeniowa • Oliwkowo-rdzeniowa (jądra oliwek można traktować jako część układu siatkowate-
go), • Pokrywno-rdzeniowa, • Czerwienno-rdzeniowa, • Siatkowo-rdzeniowe - torują lub hamują odruchy. Jądro czerwienne należy do układu pozapiramidowego - jedyna łączność między układem pozapiramidowym a rdzeniem kręgowym (!!!). Struktury regulacji ponadrdzeniowej: - Kora mózgowa (piramidowa, pozapiramidowa, dominująca), - Móżdżek, - Układ pozapiramidowy, - Pień mózgu (jądra układu siatkowatego). Istota regulacji - krążenie impulsów poprzez wymienione struktury (w istocie szarej). Układ siatkowaty podlega wpływowi móżdżku i struktur podkorowych i kory mózgowej. Nadrzędna rola kory mózgowej w regulacji motoryki: • Ponad 80 % powierzchni kory wiąże się z regulacją motoryki, ale te pola spełniają też inne funkcje, • Są różne pola motoryczne (przede wszystkim w zakręcie przedśrodkowym) - specy-
ficzne - pole 4, przed polem 4 jest pole 4S - pole o charakterze tłumiącym; wąskie, współdziałające z polem 4; jest też pole 6 - nadrzędne pole w stosunku do 4, to pole motoryczne wpływa na pole 4 na zasadzie przedstawienia schematu aktu ruchowego. Pole 6 dzieli się na podpola ( 6A, 6B ), jest polem przewidywania, planowania ruchu; pole to wpływa też na struktury podkorowe, • Ważnym aktem ruchowym jest fiksacja wzroku - w korze znaczenie tej funkcji wi-
doczne jest w tym, że są 2 pola rozległe - gałko-głowo-ruchowe. Są to pola 8 i 19. Są-
dzi się, że pole 8 odgrywa rolę w fiksacji, związaną z ruchami dowolnymi, 19 związa-
ne jest z automatyzmem odruchowym. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz