Drogi ruchowe mózgu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1253
Wyświetleń: 3626
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Drogi ruchowe mózgu  - strona 1

Fragment notatki:

DROGI RUCHOWE MÓZGU. W mózgowiu i rdzeniu kręgowym wyróżniamy dwa układy ruchowe: piramidowy i pozapiramidowy. Wkład piramidowy zasadniczo kieruje ruchami dowolnymi i obejmuje korę ruchową oraz drogę piramidową wraz z włóknami korowo jądrowymi. Do układu pozapiramidowego zaliczamy liczne ośrodki i drogi motoryczne kierujące ruchami niezależnymi od naszej woli (koordynacja ruchów zautomatyzowanych). Oba układy muszą współpracować ze sobą.
UKŁAD PIRAMIDOWY: drogi tego układu rozpoczynają się w korze ruchowej (zakręt przedśrodkowy - płat czołowy). Rozróżniamy wśród nich drogę biegnącą do rdzenia (korowo - rdzeniową) i korowo - jądrową.
DROGA KOROWO - RDZENIOWA (piramidowa): jest głównym połączeniem rdzenia i mózgowia. Jej włókna rozpoczynają się w okolicy ruchowej kory mózgu i przez torebkę wewnętrzną wnikają do odnogi mózgu, dalej przechodzą do części brzusznej mostu gdzie dzieli się na szereg pęczków, które łączą się w rdzeniu przedłużonym tworząc piramidę. Poniżej w skrzyżowaniu piramid większość włókien korowo - rdzeniowych przechodzi na stronę przeciwległą tworząc w rdzeniu kręgowym drogę korowo - rdzeniową boczną. Drogi korowo - rdzeniowe schodząc w rdzeniu kręgowym przekazują impulsy nerwowe do komórek ruchowych rogów przednich. Drogi korowo - rdzeniowe są I (górnym) neuronem układu dróg ruchowych. II neuronem są komórki ruchowe rdzenia wraz z aksonami przechodzącymi przez korzenie przednie i nerwy obwodowe.
DROGA KOROWO - JĄDROWA: od drogi piramidowej oddzielają się po drodze włókn zdążające do jąder ruchowych. Neuron II (obwodowy) to jądra ruchowe tych nerwów i ich aksony biegnące do odpowiednich mięśni. Droga korowo - jądrowa zawiera włókna skrzyżowane jak i nieskrzyżowane. Stąd impulsy docierają zarówno do prawej jak i lewej połowy głowy. Wyjątek: jądra nerwu podjęzykowego i trwarzowego.
UKŁAD POZAPIRAMIDOWY: określenie to odnosi się do ośrodków i dróg związanych z motoryką ( z wyjątkiem ruchów dowolnych) w jego skład wchodzą rozproszone ośrodki korowe w płacie czołowym, potylicznym, skroniowym oraz następujące struktury podkorowe, jądro ogoniaste, soczewkowate, brzuszne przednie i boczne wzgórza, jądro niskowzgórzowe, istota czarna, jądro czerwienne oraz jądra tworu siatkowatego. Poszczególne struktury tego układu łączą się ze sobą za pośrednictwem różnorodnych pęczków włókien nerwowych.
Rola tego układu:
Współdziała przy powstaniu ruchów dowolnych
Reguluje napięcie mięśniowe
Wpływa na szybkość i precyzję ruchów
Tworzy automatyzmy ruchwe
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz