Rezerwy czynnościowe serca i prawo Hilla - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2947
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rezerwy czynnościowe serca i prawo Hilla - omówienie - strona 1 Rezerwy czynnościowe serca i prawo Hilla - omówienie - strona 2 Rezerwy czynnościowe serca i prawo Hilla - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Rezerwy czynnościowe serca i prawo Hilla Wyróżniamy następujące rezerwy czynnościowe serca: • Chronotropowa - różnica pomiędzy HRmax. a HRakt. • Związana z właściwościami mięśnia sercowego i możliwości zmiany objętości: - Rezerwa diastoliczna - rozkurczowa - możliwość większego napełnienia komór przez napływającą krew żylną bez znaczącego wzrostu ciśnienia końcoworozkurczowego . Zależna jest od tonotropizmu. - Rezerwa skurczowa - wynikająca z obecności krwi rezydualnej. Rezerwa ta jest wykorzystywana w celu zwiększenia SV, gdy zwiększa się kurczliwość mięśnia sercowego. - Rezerwa siły - wynika ona z różnicy między maksymalną siłą, rozwijaną przez mięsień w warunkach izowolumetrycznych (P0), a siłą potrzebną dla pokonania oporów, na jakie napotyka kurczący się mięsień komory. Siła rozwijana przez mięsień komory jest równa sile, pod którą tłoczy ona krew, czyli ciśnieniu w tęt-
nicy płucnej i aorcie (obciążeniu). Regulacja siły skurczu komór Wewnętrzna regulacja inotropowa: • Heterometryczna - siła skurczu komór serca jest proporcjonalna do wyjściowej długości sarkomerów, czyli wypełnienia końcoworozkurczowego komór (EDV), czyli obciążenia wstępnego, czyli preload. Jest to ujęte w prawie Sterlinga. • Homeometryczna - nie zmienia się tu długość sarkomerów, a wynika z mechanizmów wewnętrznych prowadzących do zmiany kurczliwości. Wyróżniamy tutaj: - „Czystą” - dostosowanie siły skurczu do obciążenia następczego - afterload, czyli oporu, na jaki napotyka komora w czasie wyrzucania krwi. - Związaną ze zmianami rytmu serca i zależącą od możliwości wyko rzystania zasobów jonów wapnia w kardiomiocycie, co jest ujęte w prawach wzmocnienia i restytucji. Częstotliwość wpływa na siłę skurczu serca przez prawo wzmocnienia i restytucji, związanie jest to z gospodarką wapniową. (p. wyżej) Regulacja heterometryczna i obciążenia serca Z prawa tego wynika, że jeżeli ściana jest cienka to naprężenie jest duże i siła jest ma-
ła. Naprężenie decyduje o długości sarkomeru, a to związane jest z siłą, jaką może rozwijać mięsień. Długość optymalna to 2,2μm, zakres 1,8-2,4μm. Naprężenie ścian komory w warunkach ciśnienia końcowo rozkurczowego określamy jako obciążenie wstępne preload. Regulacja heterometryczna, jako zależność siły skurczu i SV od EDV opisywana jest

(…)

… lub splotu sercowego, znaczna liczba tych włókien dociera tu z nerwem błędnym; mediatorem jest noradrenalina, a receptorem β1 - ma podobne powinowactwo do noradrenaliny i adrenaliny. Pobudzenie układu współczulnego powoduje wydzielenie amin katecholowych z rdzenia nadnerczy oraz pobudzenie nerwowych włókien współczulnych. Noradrenalina przez receptor β1 powoduje wzrost w komórce stężenia cAMP. cAMP…
… i zmiany ak tywności miozyny poprzez wpływ Ca na LC20. Potencjał roboczy komory serca, określany jako stan inotropowy, wyraża się wartością maksymalknej siły (ciśnienia) jaką komora może rozwinąć w warunkach uniemożliwiających wyrzut krwi, czyli siły P0. Stan inotropowy zależy od regulacji heterometrycznej, wynikającej z obciążenia wstępnego i kurczliwości, czyli zdolności do generowania siły w warunkach…
… inotropowe : - Modyfikacja kanałów wapniowych - ↑ stężenia Ca2+, - Regulacja kinazy fosfolambanu - ↑ wychwytu jonów wapnia przez siateczkę (I mechanizm obronny przed nadmiernym skurczem), - cAMP aktywuje glikolizę i lipolizę, - cAMP pobudza kinazę wpływającą na TNI, co prowadzi do hamowa-
nia skurczu i ułatwiania rozkurczu (II mechanizm obronny). Na wzrost cAMP działa też glukagon, ale nie przez receptor β1…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz