Rola układu nerwowego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola układu nerwowego - omówienie - strona 1 Rola układu nerwowego - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Rola układu nerwowego w regulacji układu krążenia. Za regulację są odpowiedzialne różne ośrodki w OUN. Rolę nadrzędną pełni ośrodek serco-
wo-naczyniowy - w pniu mózgu i w rdzeniu przedłużonym - reguluje on poziom ciśnienia tętniczego oraz napięcie neurogenne. Zadania nerwowej regulacji krążenia: • Udział w dostosowaniu perfuzji do metabolizmu czyli zapewnienie homeostazy środowi-
ska wewnętrznego, • Dostosowanie krążenia do funkcji układów narządowych i bardziej skomplikowanych wielonarządowych układów (termoregulacja, przyjmowanie pokarmu, zapewnienie rów-
nowagi wodno-elektrolitowej), • Dostosowanie układu krążenia do ogólnej aktywności organizmu (wysiłek fizyczny, stan snu, agresji, ucieczki). Ośrodki wpływające na krążenie: • Stany emocjonalne wpływają na układ krążenia przy udziale układu limbicznego - bardzo ważną rolę odgrywają ciała migdałowate. • System ośrodków, które odpowiadają za złożone czynności organizmu - ośrodki pod-
wzgórza: głodu, sytości, termoregulacji, seksualny. • W móżdżku - biorą udział w regulacji układu autonomicznego i przez to układu krążenia i związane są z dostosowaniem układu krążenia do zmian położenia ciała. • Układ siatkowaty (RAS) - ośrodek krążenia znajduje się w jego strukturach. Aktywność tego układu wpływa na aktywność układu krążenia. Ośrodek regulacji układu krążenia jest powiązany z leżącym w pobliżu ośrodkiem regula-
cji układu oddechowego. Dlatego powstają zmiany HR związane z fazami oddechowymi (tzw. nierówność oddechowa) i zróżnicowana reakcja na hiperkapnię przy wstrzymanej i nasilanej reakcji oddechowej. • Kora mózgowa wpływa na krążenie nie tylko w wyniku bodźców emocjonalnych (bled-
nięcie, zaczerwienienie), ale uczestniczy we wdrażaniu skomplikowanych adaptacji: z po-
lami ruchowymi związana jest aktywacja wazodilatatorów mięśni szkieletowych (adapta-
cja może wyprzedzać czynności). • W rdzeniu kręgowym. Na poziomie rdzenia poprzez modulację neuronów przedzwojo-
wych ma miejsce regulacja układu krążenia. Odruch Loevena - podrażnienie nerwu pro-
wadzi do ogólnej reakcji presyjnej poza obszarem zaopatrywanym przez ten nerw. Jest to regulacja odruchowa i wyróżniamy tu odruchy: • Z receptorów niespecyficznych - receptory których pobudzenie prowadzi do wzbudzenia układu siatkowatego, receptory w mięśniach (metaboliczne) ergoreceptory,

(…)

…), • Istnieje także reakcja lokalna za sprawą wazodilatatorów. Za systemową regulację odpowiada ośrodek sercowo-naczyniowy. Reguluje on napięcie neurogenne, podtrzymuje toniczne napięcie nerwów błędnych i tylko on jest informowany o aktualnym poziomi ciśnienia tętniczego i wypełnieniu naczyń (objętości centralnej puli krwi). Ośrodek ten reguluje również adekwatnie do wymiany gazowej organizmu - prężność CO2. Składowe ośrodka sercowo-naczyniowego: • Cześć odbiorcza - jądro pasma samotnego, które dzieli się na zespół neuronów odbierają-
cych impulsację z baroreceptorów oraz obszar odbierający impulsację z chemorecepto-
rów, • Jądro nerwów błędnych (jądro dwuznaczne) - jest ono ściśle związane z jądrem pasma samotnego, • Strefa presyjna - zespół neuronów odpowiedzialnych za podtrzymywanie napięcia neuro-
gennego…
… - pobudzanie komórek przedzwojowych układu współczulnego. Jest ona umiej-
scowiona neuronów na powierzchni jądra okołoolbrzymiokomórkowego (= zespół neu-
ronów zlokalizowanych poniżej jądra zatwarzowego = okolica C1). …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz