Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 127

Próby czynnościowe nerek - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1197

Próby czynnościowe nerek ¾ Próba rozcieńczania: 1,5L H2O (1/2 h) - przez 4 h badamy mocz. Choć w jednej pró- bie gęstość względna musi być poniżej 1,004 (100 mosm/kg). ¾ Próba zagęszczania (24 h) - ograniczamy dostarczanie płynów (lub podajemy ADH).

Przecieki, VA Q - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1358

Przecieki, VA/Q Część krwi żylnej nie ma kontaktu z pęcherzykami, część w ogóle przez nie przepływa - przeciek fizjologiczny - nieadekwatny przepływ do wentylacji, nie cała krew ulega utlenowaniu. Nie cały tlen jest pobierany przez komórki ze względu na przepływ krwi przez anastomozy tętniczo-żylne!...

Pułap tlenowy - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1302

Pułap tlenowy VO2max - maksymalny pobór tlenu przez organizm (pułap tlenowy) - jest to maksymalna objętość tlenu wyrażona w L, jaką organizm może pobrać w ciągu minuty. Może być oceniany w określonych warunkach: 1. Zaangażowanie dużych grup m...

Reabsorpcja jonów sodowych - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 994

Reabsorpcja jonów sodowych (i związany z nią transport kanalikowy jonów i związków organicznych) Ustalanie się składu moczu ostatecznego głównie zależy od przenoszenia Na+ przez pompę sodowo - potasową w błonie antyluminarnej komórek kanalika nefronu. Większość procesów przemiany materii nerki ma ch...

Reabsorpcja potasu - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Reabsorpcja potasu Stężenie potasu w płynie kanalikowym kanalika krętego bliższego = 5 mmol/L, a w ko- mórkach około 140 mmol/L. Nie ma jednak warunków dla swobodnej dyfuzji, pozostaje więc transport czynny do komórki. Nadmiar potasu dyfunduje do płynu okołokanalikowego, zgodnie z gradientem elektr...

Reabsorpcja wapnia - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Reabsorpcja wapnia Stężenie wapnia w moczu pierwotnym wynosi 1,2-1,5 mmol/L. Jest on reabsorbowany w kanalikach w 99% z czego: • W kanalikach krętych bliższych - 80%, • 15-20% w ramieniu wstępującym, • W kanalikach krętych dalszych i pętli - reszta, • Zachodzi dyfuzja bierna i

Reabsorpcja wody i zagęszczanie moczu - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1729

Reabsorpcja wody i zagęszczanie moczu Większość wody powraca do krwiobiegu w wyniku reabsorpcji w mechanizmie wchłaniania obowiązkowego. Objętość wody 300mOsm docierającej do kanalików zbiorczych jest 10 (mocz pierwotny, krew, razy większa o...

Receptory błonowe - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2002

Receptory błonowe Receptory mogą przemieszczać się w półpłynnej warstwie lipidowej błony komórkowej, ich liczba może być zmienna, w określonych sytuacjach może dochodzić do wytwarzania nowych populacji receptorów, mogą one też być tracone w wyniku przemieszczania się do cytoplazmy - internalizacja. ...

Receptory jądrowe i cytoplazmatyczne Hormony - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2359

Receptory jądrowe i cytoplazmatyczne Hormony, które przenikają do wnętrza komórki wiążą się z receptorami w jądrze, kom- pleks receptor-ligand wiąże się z DNA brzeżnej tzw. niekodującej części genu, zwiększa się transkrypcja odpowiednieg...

Receptory jonotropowe - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 588

Receptory jonotropowe RECEPTORY JONOTROPOWE działają na zasadzie transdukcji jednoczłonowej. Receptory jonotropowe: ¾ Stanowią integralną część kanałów jonowych, ¾ Działanie wewnątrzkomórkowe lub zewnątrzkomórkowe ligandu, ¾ Posiadają domenę w...