Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 126

Podstawowe kanały jonowe - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1904

Podstawowe kanały jonowe 1. Kanały sodowe • Bramkowane na wszystkie trzy sposoby, • Kanał nikotynowy - czyli kanały receptory N-Ach - występuje w błonie postsyaptycznej (płytce motorycznej), • Kanały bramkowane elektrycznie - w mięśniu sercowy...

Podział czucia - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3689

Podział czucia I. Podział czucia Sherringtona: 1. Czucie powierzchniowe (eksteroceptywne): ból, dotyk, uścisk, zimno, ciepło, 2. Czucie głębokie (proprioceptywn): odbierane z mięśni, ścięgien, powierzchni stawo- wych, czyli z układu ruchu oraz z n...

Podział receptorów - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1120

Podział receptorów Receptory dzielimy na: - Mechanoreceptory - zakończenia czuciowe reagujące na odkształcanie skóry, mięśni, narządów trzewnych, naczyń krwionośnych. Zaliczamy tu ciała buławkowate i wrzecion- ka nerwowo-mięśniowe oraz

Podział układu nerwowego - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1792

Podział układu nerwowego (część aferentna) Układ nerwowy: - Część odbiorcza aferentna, - Część odpowiedzialna za czynność mięśni, - Część odpowiedzialna za czynność narządów wewnętrznych. Część aferentna układu nerwowego - w skład wchodzą protoneurony czuciowe leżące w zwojach kręgowych w zwojach

Pojęcia nerkowe - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2660

Pojęcia nerkowe 1. Klirens nerkowy, 2. Ładunek substancji przefiltrowanej - GFRX, 3. Maksymalny transport kanalikowy - TM, 4. Próg nerkowy, 5. Frakcja filtracyjna. Substancjami, służącymi do określania czynności nerek są inulina i kwas araaminohipurowy - PAH (dokładnie sól sodowa tego kwasu). Ad.1 K...

Pola rzutowania - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1099

Pola rzutowania Pola rzutowania - pola kojarzeniowe, jeśli są polami ruchowymi to odpowiadająca praksję, a jeśli są polami czuciowymi to odpowiadają za gnozję. Praksja - zdolność do wykonywania precyzyjnych ruchów. Gnozja - odpowiada za odbieranie bodźców czuciowych (pełna analiza wrażeń). Pola rzut...

Pole schematu ciała - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

Pole schematu ciała Pole schematu ciała - styk płatów ciemieniowego, skroniowego, potylicznego (pola 37, 40) pola analizatora analizatorów; eferencja dochodzi z pól 1-3, pola słuchowego, pola wzro- kowego, z poduszki. Pole to ma znaczenie...

Potencjał komórek P - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 602

Potencjał komórek P Najniższy potencjał wynosi -60mV, a potencjał progowy aktywacji -40mV. Podsta- wowe znaczenie dla procesu mają kanały Ca przewodzące także pewne ilości Na. Równocześnie występują odkomórkowe prądy K prze kanał K. Kana...

Prawa związane z sercem - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1533

Prawa związane z sercem Prawo wzmocnienia - siła skurczu komory serca jest odwrotnie proporcjonalna do odstępu czasu między dwoma skurczami poprzedzającymi skurcz rozpatrywany (p. rys.) Skurcz (2) nie jest w stanie wykorzystać wapnia dopływającego do komórki, bo jeszcze nie dotarł od do zbiorników k...