Pole schematu ciała - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pole schematu ciała - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Pole schematu ciała Pole schematu ciała - styk płatów ciemieniowego, skroniowego, potylicznego (pola 37, 40) pola analizatora analizatorów; eferencja dochodzi z pól 1-3, pola słuchowego, pola wzro-
kowego, z poduszki. Pole to ma znaczenie w kształtowaniu pojęć ogólnych, abstrakcyjnych, zdolności intelektualnych, zdolności do porozumiewania się, jego działanie opiera się na percepcji (rozpoznanie cech przedmiotu, jego cech wyróżniających). Z kory mózgu wychodzą rozległe pasma substancji białej do układu siatkowatego (pień mó-
zgu) oraz liczne pasma substancji białej zdążają do móżdżku (droga czołowo-mostowa) - początek tej drogi jest w polu 6 - móżdżek jest informowany o zamierzonym ruchu. Inne drogi: • Ciemieniowo- i skroniowo-mostowe - informacja ta wychodzi z pola somestetycznego (czuciowego), pola słuchowego i wzrokowego, • Ważna jest droga wychodząca z pola schematu ciała. Pole to jest na styku płatów cie-
mieniowego, potylicznego i skroniowego, pole to jest nadrzędnym analizatorem czucia z pola somestetycznego i z pól odbioru informacji ze zmysłów, informacje tu spływają i są analizowane i przesyłane do móżdżku. Dzięki temu polu można rozpoznać rzecz doty-
kiem, słuchem, wzrokiem - oddzielnie. MOST Przechodzą tu odśrodkowe i dośrodkowe włókna, łączy on półkule mózgowe - powstaje sieć włókien, a w jej oczkach są skupiska istoty szarej, informacja z kory mózgowej dochodzi do tych skupisk i przekazywana jest do móżdżku. Droga korowo-rdzeniowa rozpoczyna się nie tylko w 4 polu, ale też w innych - 6, a także w polu somestetycznym. Droga ta przechodzi przez piramidy. Pola 4, 6, 1- 3, i inne np. 5, 7 - początek drogi piramidowej. Inne drogi traktowane są jako pozapiramidowe. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz