Kresomózgowie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2401
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kresomózgowie - strona 1 Kresomózgowie - strona 2 Kresomózgowie - strona 3

Fragment notatki:


Kresomózgowie (telencephalion) 1.Budowa zewnętrzna kresomózgowia: Kresomózgowie składa się z dwóch półkul mózgowych (hemispheria cerebri) oraz niewielkiego kresomózgowia srodkowego (telencephalion medium) . Do kresomózgowia środkowego należą: pole przedwzr okowe (area preoptica) położone w części kresomózgowej komory trzeciej, blaszka krańcowa (lamina terminalis) stanowiąca przednią ścianę komory trzeciej oraz spoidła kresomózgowia: przednie (commisura anterior) sklepienia (commisura fornicis) i ciało modzelo wate (corpus callosum) Pomiędzy przednimi częściami sklepienia i ciała modzelowatego jest położona przegroda przeźroczysta (septum pellucidum) . Do części kresomózgowia zalicza się twory węchomózgowia (rhinencephalion): opuszkę węchową (bulbus olfactorius) , pasmo węchowe (tractus olfactorius) które ku tyłowi poszerza się w trójkąt węchowy przechodzący w pole zwane istotą dziurkowaną przednią (substantia perforata anterior). 2. Półkule mózgowe: Obie półkule mózgu oddziela od siebie szczelina podłużna mózgu ( fissura longitudinalis cerebri) . Na każdej półkuli znajdują się trzy powierzchnie: górno-boczna przylega do sklepienia czaszki, przyśrodkowa zwrócona do półkuli przeciwległej i dolna która spoczywa na podstawie czaszki i namiocie móżdżku.
Na każdej półkuli wyróżnia się biegun przedni (czołowy) tylny (potyliczny) oraz boczny (skroniowy) powierzchnię półkuli mózgu pokrywają bruzdy (sulci) które oddzielają do siebie zakręty (gyri). Grypy zakrętów ograniczone głębszymi bruzdami tworzą płaty (lobi). Płat czołowy i częściowo ciemieniowy oddziela od płata skroniowego bruzda boczna (sulcus lateralis) . Płat czołowy od ciemieniowego oddziela bruzda środkowa (sulcus centralis) . Płat ciemieniowy od potylicznego ogranicza bruzda ciemieniowo-potyliczna (sulcus parietoocci pitalis). 3. Powierzchnia górna-boczna półkuli mózgu Płat czołowy (lobus frontalis)- zajmuje znaczną część przednią półkuli mózgu. Na powierzchni górno-bocznej występują trzy bruzdy ograniczające zakręty. Zakręt przedśrodkowy (gyrus precentralis) ogranicza bruzda środkowa i przedśrodkowa, natomiast bruzda czołowa górna i dolna układają się równolegle do brzegu górnego półkuli i oddzielają od siebie zakręty: czołowy górny (gyrus frontalis superior) czołowy środkowy (gyrus frontalis medialis) i czołowy doln y (gyrus frontalis inferior) Płat ciemieniowy (lobus parietalis) na powierzchni są dwie bruzdy: zaśrodkowa równoległa do bruzdy środkowej ogranicza zakręt zaśrodkowy (gyrus postcentralis), bruzda śródciemieniowa (sulcus introparietalis) oddziela płacik c

(…)

… które jest położone w przedniej części podstawnej mózgu i przedniej części zakrętu hipokampa i w hipokampie.
9. Układ limbiczny - zalicza się : węchomózgowie, przegrodę kresomózgowia, płat limbiczny obejmujący zakręty, ciało migdałowate i niektóre jądra przodomózgowia. Węchomózgowie - opuszka węchowa leży w przedniej części przedniej pow. dolnej płata czołowego. Opuszka zwęża się ku dołowi i przechodzi w pasmo…
… sierpa, otacza ciało modzelowate. Zaliczamy : nawleczkę szarą pokrywającą wypukła pow. ciała modzelowatego, zakręt zębaty oraz hipokamp położony w dolnym rogu komory bocznej. W płacie limbicznym obwodowo wyróżniamy : zakręt obręczy (otacza łukowato ciało modzelowate), przedni koniec zakrętu przechodzi w pole podspoidłowe. Największym ośrodkiem podkorowym układu limbicznego jest ciało migdałowate, które znajduje się w ścianie górnej rogu dolnego komory bocznej. Ciało migdałowate składa się z wielu jąder i od strony przyśrodkowej łączy się z korą węchomózgowia. Do układu limbicznego zalicza się również szereg struktur podkorowych, związanych z ośrodkami podwzgórza i jądrami przednimi wzgórza. Są to : ciała suteczkowate, jądra uzdeczek, prążek rdzenny i krańcowy, jądra przednie i przyśrodkowe wzgórza, twór…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz