Podział układu nerwowego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział układu nerwowego - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Podział układu nerwowego (część aferentna) Układ nerwowy: - Część odbiorcza aferentna, - Część odpowiedzialna za czynność mięśni, - Część odpowiedzialna za czynność narządów wewnętrznych. Część aferentna układu nerwowego - w skład wchodzą protoneurony czuciowe leżące w zwojach kręgowych w zwojach nerwów czaszkowych. Końcówkami dendrytów są różne zakoń czenia, które są otoczone strukturą pomocniczą = receptorem. Akson wnika do rdzenia kręgowego lub jąder czuciowych nerwów czaszkowych. Drogi aferentne: wypustki neuronów, zgrupowania ciał komórek nerwowych i mają one za zadanie łańcuchowe przekazywanie i modyfikowanie. Impulsacja aferentna może być przewodzona drogami specyficznymi - im-
pulsacja kierowana do kory mózgu i móżdżku. Poza drogami specyficznymi impulsacja jest przewodzona drogami niespecyficznymi, czyli częścią wstępującą tworu siatkowatego. Od-
biór czucia występuje dwoma drogami jednocześnie. Komórki docelowe odbierające impul-
sację aferentną mogą dokonywać końcowej analizy. W układzie czuciowym występuje hie-
rarchia. Analizator czuciowy - zespół neuronów odbierających impulsację z określonego rodzaju re-
ceptorów. Wyróżniamy w nim część obwodową, środkową i centralną, gdzie dochodzi do analizy i syntezy impulsacji. Czucie - to proste wrażenia zmysłowe stanowiące subiektywną ocenę bodźca, czucie - odbiór informacji związany jest z określonymi receptorami (ból, ciepło). Percepcja - subiektywna ocena zespołu bodźców działających na różne receptory lub w krótkich odstępach czasu. W fizjologii i neurologii często nie uwzględnia się tych definicji i mówi się o czuciu, jeżeli jest aferencja. Czucie świadome i nieświadome. Aferencja uświadamiana i nieuświadamiana. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz