Prawa związane z sercem - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa związane z sercem - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Prawa związane z sercem Prawo wzmocnienia - siła skurczu komory serca jest odwrotnie proporcjonalna do odstępu czasu między dwoma skurczami poprzedzającymi skurcz rozpatrywany (p. rys.) Skurcz (2) nie jest w stanie wykorzystać wapnia dopływającego do komórki, bo jeszcze nie dotarł od do zbiorników końcowych, skąd może być uwalniany - ten zasób wapnia jest wykorzystany przez skurcz rozpatrywany (3). Prawo restytucji - siła skurczu komór serca jest proporcjonalna do odstępu czasu między skurczem rozpatrywanym a poprzedzającym. W tym przypadku upłynął już czas pozwalający na wypełnienie zbiorników końcowych. Z w/w praw wynika, że siła skurczu 3 zależy od odstępu między 1 a 2 (odwrotnie pro-
porcjonalnie) oraz między 2 a 3 (proporcjonalnie). Jednocześnie odstęp między 2 a 3 nie może być zbyt duży, bo wystąpią schodki Bowditcha. Akcja serca a napływ wapnia Przy umiarkowanej akcji serca ilość Ca2+ napływającego i odpływającego jest zrów-
noważony - tę ilość nazywamy frakcją wymienną wapnia albo C1. Przy wzmożonej pracy serca wynikającej z obciążeń wzrasta frakcja wapnia stale obecna w kardiomiocycie - C2 - niewymienna. Frakcja ta musi być zgromadzona i gromadzi się w siateczce oraz, przy nadmiarze, w mitochondriach (mitochondria - bufor wapniowy). Ca2+ - istotna rola w funkcji mitochondriów - aktywacja enzymów, nadmiar Ca2+ w mito chondriach przyczynia się do wzrostu metabolizmu kardiomiocytu. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz