Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 125

Ośrodki sercowo-naczyniowe - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1386

Ośrodki sercowo-naczyniowe • Od nich zależy napięcie neurogenne utrzymujące się w sposób toniczny, niejednakowy w różnych obszarach naczyniowych. • Od nich zależy toniczny wpływ nasercowy nerwu błędnego. • Od ich neuronów zależy reakcja presyjn...

Objętości, pojemności - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1092

Objętości, pojemności VA jest różnicą między wdechowo - wydechowymi zmianami objętości płuca (objętość od- dechowa VT) i objętością powietrza z przestrzeni martwej, docierającego do pęcherzyków, w pierwszej fazie wdechu. VA = VT - VD VA - ilość powietrza atmosferycznego, docierająca do przestrzeni ...

Odruchy z baroreceptorów - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1967

Odruchy z baroreceptorów: I. Zauważono, że zwyżka ciśnienia tętniczego powoduje reakcję depresyjną, czyli spa- dek ciśnienia tętniczego. Konsekwencją tego są mniejsze lub większe wahania ciśnie- nia. Spadek powoduje zwyżkę (odpowiedź presyjna) itd. Czujnikami tego działania są receptory zawarte w ...

Odruchy z rdzenia - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

Odruchy z rdzenia • Regulujące układ autonomiczny, • Związane z motoryką: - Odruchy miotatyczne z wrzecionek nerwowo-mięśniowych, zacho dzące w tzw. pętli rdzeniowo-mięśniowej, zapewniające reakcje fazo we i statyczne, np. wyzwalane z rozciągniętego śc...

Ogólna charakterystyka regulacji nerwowej - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

Ogólna charakterystyka regulacji nerwowej 1. W regulacji krążenia uczestniczą rozmaite ośrodki OUN, 2. Zasadnicze znaczenie odgrywają włókna w rdzeniu przedłużonym - ośrodek krążenia, 3. Do ośrodka krążenia docierają informacje specyficzn...

Opis wrzecionek nerwowo-mięśniowych - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2653

Opis wrzecionek nerwowo-mięśniowych - Są one w grupach mięśniowych, są to małe struktury, - Przymocowane są do tkanki łącznej w układzie szeregowym, aby było pobudzenie przy rozciąganiu, - Rozmaita ilość - w zależności od tego, czy są to mięś...

Opory oddechowe - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 609

Opory oddechowe Siły rozwijane przez mięśnie uczestniczące w procesie wentylacji płuc, muszą równoważyć siły przeciwne, istniejące w układzie oddechowym, a zależne od właściwości mechanicznych, sprężystości i bezwładności układu oddechowego. Pracę, wykonywaną przez te mięśnie, dzielimy na pracę zwią...

Opór w naczyniach krwionośnych - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1029

Opór w naczyniach krwionośnych Zasady ustalania się naprężenia i średnicy w naczyniach oporowych: 1. Siła generowana przez lewą komorę wytwarza ciśnienie: P = P / S 2. Ciśnienie powoduje w ścianie naczynia naprężenie: δ = PT * r / h 3. W warunkach stabilizacji średnicy naczynia δ = P, co znaczy, że...

ętla podatności Wdechowo-wydechowe - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

Ciśnienie w jamie opłucnej, pętla podatności Wdechowo-wydechowe zmiany objętości płuc są odbiciem zmian jamy opłucnej. Gdyby nie było oporu elastycznego i nieelastycznego, ciśnienie w jamie opłucnej, w trakcie cyklu oddechowego, równałoby się ciśni...

Pobudzenie receptorów - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2037

Pobudzenie receptorów Większość bodźców powoduje depolaryzację zakończeń, ale są i zakończenia, na które bo- dziec wpływa hiperpolaryzująco. Powstaje potencjał generujący. Wielkość bodźca oraz po- tencjału generującego jest zakodowana nastę...