Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 124

Mechanizm oddychania - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 882

Mechanizm oddychania Wentylacja (wymiana powietrza między atmosferą a upowietrzonymi przestrzeniami płuc) zachodzi dzięki pracy mięśni oddechowych. Jest to inflacyjno-deflacyjny proces. Ciąg przyczynowo-skutkowy: Impulsacja z kompleksu oddechowego Pobudzenie α motoneuronów rdzenia kręgowego Płytka m...

Metabolizm jonów wapnia w kardiomiocycie - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1435

Metabolizm jonów wapnia w kardiomiocycie Jony wapnia odgrywają rolę w automatyzmie serca: sprzężenie elektromechaniczne i kształtowanie siły skurczu serca. Zawartość jonów wapnia w kardiomiocycie jest taka, jak w płynie okołokomórkowym, ale jest to wapń zróżnicowany. W czasie spoczynku stężenie jo- ...

Mięśnie gładkie - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

Mięśnie gładkie Zbudowane są z drobnych komórek, które są ze sobą zespolone. Tkanka łączna stanowi łożysko dla miocytów, fibronektyna łączy się z kolagenem, proteoglikanami i błoną komór- kową. Miocyty mają kształt wrzecionowaty, zróżnicowaną długość. Ze względu na małą średnicę i małe komórki utru...

Mięśnie szkieletowe - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651

Mięśnie szkieletowe Morfologia - gęsta sieć naczyń włosowatych, znajduje się w tkance kurczliwej, w znaczny sposób kształtującej ciśnienie transmuralne. Dlatego większe żyły powinny mięć zastawki, żeby krew się nie cofała. W przypadku uc...

Miofilamenty - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1610

Miofilamenty cienkie są zbudowane z dwóch skręconych względem siebie łańcuchów globularnych cząsteczek G aktyny.G aktyna istnieje w różnych postaciach: α, β, γ. Na powierzchni podwójnego łańcucha znajdują się białka regulacyjne (recepcyj...

Mocz - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

Mocz 1. Diureza: • Prawidłowa: 1000-2000 mL/dobę, • Poliuria (wzrost objętości moczu) - powyżej 3L/dobę, • Oliguria (skąpomocz): poniżej 400 mL/dobę, • Anuria (bezmocz): poniżej 100mL/dobę. 2.

Napięcie mięśni gładkich - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Napięcie mięśni gładkich Napięcie mięśni gładkich jest regulowane przez: A. Układ autonomiczny, B. Czynniki docierające z krwią, C. Czynniki uwalniane w tkance płucnej. Ad. A • Nerwy błędne wywierają stały toniczny wpływ na napięcie oskrzeli. Napięcie utrzymy- wane tą droga jest zmienne - spada w c...

Napięcie naczyń krwionośnych - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2709

napięcie naczyń krwionośnych W naczyniach występuje tarcie, jego wielkość zależy od: • Szerokości światła naczynia, • Szybkości przepływu krwi (im szybszy tym większe tarcie), Szybkość zależy od siły, która ją podtrzymuje → od ciśnienia → od pracy serca, zamieniana jest ona na siłę w naczyniach sprę...

Nerka - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1106

Nerka Podstawowym elementem morfotycznym i czynnościowym nerki jest nefron oraz oplatająca go sieć naczyń krwionośnych. Jest to zwarty układ do oczyszczania krwi, procesu oszczędzającego pewne produkty. Nefrony korowe mają drugie miejsce za sercem w zużyciu tlenu.