Opór w naczyniach krwionośnych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opór w naczyniach krwionośnych - omówienie - strona 1 Opór w naczyniach krwionośnych - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Opór w naczyniach krwionośnych
Zasady ustalania się naprężenia i średnicy w naczyniach oporowych: 1. Siła generowana przez lewą komorę wytwarza ciśnienie: P = P / S 2. Ciśnienie powoduje w ścianie naczynia naprężenie: δ = PT * r / h 3. W warunkach stabilizacji średnicy naczynia δ = P, co znaczy, że w ścianie powstaje siła FN, wytwarzająca ciśnienie równoważące P1, czyli FN/m2 4. FS / S = FN / S * r / h 5. FN = PT * r / h 6. Promień naczynia: r = PT * h / FN 7. Przy PT = FN - r i h = r, średnica naczynia = 2h 8. Siła FN jest w naczyniach oporowych zależna od pobudzenia mięsni gładkich i jest większa od siły rozciągania biernego w naczyniach krwionośnych: δ = PT * r / h - ciśnienie wywierane przez siłę znajdujących się w stanie pobudzenia mięśni gład-
kich naczyń krwionośnych, ciśnienie skierowane przeciw PT. W małych naczyniach siłą przeciwstawiająca się ciśnieniu jest generowana przez napięcie czynne, nie bierne. Przy utracie FN promień jest największy, przy wzroście tej siły promień maleje, jeżeli nie jest ten wzrost kompensowany przez wzrost ciśnienia. Gdy wartość ciśnienia tętniczego jest mniejsza od F N - przepływ ustaje. Krytyczne ciśnienie zamknięcia (PK) - wartość PT, przy której obserwujemy zanik przepływu krwi przez naczynie danego narządu, wartość ta zależy od aktualnego napięcia czynnego. Gdy jest ↑ napięcia czynnego to PK się zwiększy. PK charakteryzuje opór obwodowy, wynikły z napięcia czynnego. Opór obwodowy R = P/V, czyli: V = P/R Wartość R jest niemierzalna. Opory zależą od: • Sumarycznego przekroju łożyska naczyniowego mikrokrążenia, przez który zachodzi przepływ (wielkość narządu + gęstość sieci naczyń krwionośnych), • W danej sieci - od liczby aktualnie czynnych naczyń włosowatych, przeciętnie 25% jest drożna, zależy to od stanu zwieraczy przedwłośniczkowych, • Długości drogi pokonywanej przez krew w naczyniach krwionośnych różniących się śred-
nicą, • Przepływu krwi przez zespolenia tętniczo-żylne → zmiana napięcia (regulacja neurogen-
na) → część krwi nie przepływa przez rozgałęzienia, tylko przechodzi do żyły, • Właściwości reologicznych krwi, zmian efektywnej lepkości, • Od tego czy przepływ jest laminarny - warstwowy czy burzowy z zawirowaniami. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz