Fizjologia zwierząt - zagadnienia na egzamin - Krążenie krwi w naczyniach

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizjologia zwierząt - zagadnienia na egzamin - Krążenie krwi w naczyniach - strona 1 Fizjologia zwierząt - zagadnienia na egzamin - Krążenie krwi w naczyniach - strona 2 Fizjologia zwierząt - zagadnienia na egzamin - Krążenie krwi w naczyniach - strona 3

Fragment notatki:

Krążenie krwi w naczyniach.
Ważniejsze prawa hemodynamiczne.
Szybkość przepływu krwi.
Ciśnienie krwi w naczyniach.
Tętno.
Regulacja krążenia krwi w naczyniach.
Ćwiczenie: pomiar ciśnienia tętniczego.
Ćwiczenie: pomiar tętna.
Ćwiczenie: interpretacja EKG u człowieka.
Krążenie krwi w naczyniach włosowatych - prezentacja filmu.
Układ krążenia
Krew płynie w naczyniach zawsze w jednym kierunku, od komory jednej połowy serca przez tętnice, naczynia włosowate i żyły do przedsionka po stronie przeciwnej. Ciągły strumień krwi jest utrzymywany przez współpracę serca i naczyń krwionośnych. W tętnicach krew płynie bez większego oporu i dlatego spadek ciśnienia jest tu nieznaczny w miarę oddalania się od serca. Ciśnienie spada podczas pokonywania oporów, jakie napotyka krew płynąca w naczyniach, dlatego tez w zbiorniku tętniczym ciśnienie waha się w zależności od fazy cyklu sercowego.
Największy opór krążącej krwi stawiają mniejsze tętnice i tętniczki prowadzące do naczyń włosowatych, gdyż mają one małą średnicę. Są to tzw. naczynia oporowe. Największy i najgwałtowniejszy spadek ciśnienia krwi przypada na tętniczki i zwieracze przed włosowate. W tych miejscach najbardziej jest regulowana ilość krwi przepływającej w jednostce czasu przez określoną część organizmu. Krew traci również energię podczas pokonywania oporu w naczyniach włosowatych i w żyłach, ale tu spadek ciśnienia jest już niewielki.
Opór stawiany krążącej krwi jest tym większy im:
Mniejszy jest przekrój (średnica) poszczególnych naczyń.
Naczyń tych jest więcej
Są dłuższe, a krew płynie w nich szybciej i jest bardziej lepka.
Należy również odnotować wpływ rozgałęzień naczyń i sposobu przepływu krwi (warstwowy lub burzliwy) na wielkość oporu. Na przejściu z naczyń większych do mniejszych opór jest tym większy, im kąt rozwidlenia jest mniej ostry. Pod tym względem naczynia duże stawiają mniejszy opór, ponieważ rozwidlają się przeważnie pod kątem ostrym.
Niektóre prawa hemodynamiki.
Krew przepływ w naczyniach w sposób: Laminarny, warstwowy czyli osiowy. Oznacza to, że bardzo wolno płynie obwodowa warstwa osiowa, która bezpośrednio styka się ze ścianką naczyń.
Z największą prędkością plyną erytrocyty zajmujące centralną część strumienia. Dzięki temu krew posiada pozornie mniejsza niż rzeczywista lepkość. Względna lepkość krwi poza ustrojem wynosi 5, a osoczowa 2.

(…)


skurczowe - największe określone podczas skurczu serca.
rozkurczowe - najmniejsze określone podczas rozkurczu
średnie - średnia geometryczna z ciśnienia maksymalnego i minimalnego podczas skurczu.
pulsowe - rozpiętość między ciśnieniem skurczowym a rozkurczowym.
Ciśnienie w dużych tętnicach u człowieka waha się od 80 do 125 mm Hg, w tętniczkach najmniejszych gwałtownie spada do 40 mm Hg, w naczyniach…
… ciśnień i przepływu dokonują się pod kontrolą ośrodka sercowego i naczynioruchowego.
Serce i naczynia podlegają zespołowi neuronów w ośrodkowym układzie nerwowym, które łącznie nazywa się ośrodkiem krążenia.
Odśrodkowe nerwy naczynioruchowe można podzielić na:
zwężające należą do układu współczulnego);nalezą do układu adrenergicznego, gdyż działają za pośrednictwem noradrenaliny; impulsy podtrzymujące…
… narządach i znajduje się w ziarnistościach komórek tucznych tkanki łącznej oraz w płytkach krwi i granulocytach zasadochłonnych. Silnie rozszerza naczynia mikrokrążenia i zwiększa przepuszczalność ścian w naczyniach włosowatych. W małych stężeniach poprawia ukrwienie czynnych narządów (np. pracujących mięsni szkieletowych). W większych stężeniach patologicznych (alergia, anafilaksja, działanie energii…
…, uczestniczy w mechanizmie zapalenia, obrzęku i odczuwania bólu.
Prostaglandyny (jest ich we krwi mało i są szybko unieczynniane) podzielono na 3 grupy: PGE - rozszerzają naczynia mikrokrążenia; PGA - obniżają ciśnienie krwi; PGF - wpływają na naczynia zwężająco.
Prostacyklina przeciwdziała adhezji i agregacji płytek krwi, zapobiega wykrzepieniu wewnątrznaczyniowemu oraz powstawaniu miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, hamuje powstawanie tromboksanu w płytkach
Serotonina zwęża naczynia krwionośne w okolicy ich uszkodzenia i przyczynia się do hamowania krwawienia, zwęża naczynia mózgowe w przypadku urazowych krwawień w obrębie czaszki.
Tromboksan A podobny do prostaglandyn, wytwarza się w płytkach z kwasu arachidonowego, a uwolniony z płytek znacznie nasila ich agregację i przyleganie do ścianek naczynia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz