Objętości, pojemności - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Objętości, pojemności - omówienie - strona 1 Objętości, pojemności - omówienie - strona 2 Objętości, pojemności - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Objętości, pojemności VA jest różnicą między wdechowo - wydechowymi zmianami objętości płuca (objętość od-
dechowa VT) i objętością powietrza z przestrzeni martwej, docierającego do pęcherzyków, w pierwszej fazie wdechu. VA = VT - VD VA - ilość powietrza atmosferycznego, docierająca do przestrzeni wymiany gazowej podczas jednego wdechu. Jeżeli VT = 500mL, VD = 150mL to VA = 350mL. Czynniki wpływające na wentylację pęcherzykową: • Podatność poszczególnych pęcherzyków, • Objętość przestrzeni martwej, • Częstotliwość oddechów i czas trwania poszczególnych faz, • Objętość CO2 dyfundująca do pęcherzyków z krwi, • Objętość pobieranego przez krew O2. Po zakończeniu wydechu w pęcherzykach pozostaje powietrze z dużą zawartością CO2 i małą O2. Suma tych objętości to pojemność zalegająca czynnościowa FRC. W czasie wyde-
chu powietrze to wraca do pęcherzyków i miesza się. Po wdechu zawartość O2 i CO2 zależy od proporcji między objętością powietrza zalegającego (FRC) po wykonaniu wydechu lub głębokiego wydechu a objętością powietrza docierającego z przestrzeni martwej a objętością powietrza atmosferycznego (Va) mieszającego się z nimi. Przy niewielkich zmianach objętości w czasie wdechu może dochodzić tylko powietrze z przestrzeni martwej, nasilenie wyde-
chu zmniejszy objętość powietrza zalegającego. Wentylacja pęcherzykowa minutowa. VA = VT - VD VAmin = (VT - VD) * f → (częstotliwość oddechów na minutę) VAmin = (VT * f) - (VD * f) VAmin = VTmin - (VD * f) VA - wentylacja pęcherzykowa przy jednym oddechu VAmin (VA „z kropką”) - wentylacja pęcherzykowa minutowa - objętość powietrza atmosferycznego, docierająca w ciągu minuty do przestrzeni wymiany gazowej między płucami i krwią VD - objętość przestrzeni martwej VT - objętość oddechowa VTmin (VT „z kropką”) - minutowa objętość oddechowa Są różne objętości i częstotliwości: VTmin = 500mL * 12 oddechów/min = 6000 mL/min VTmin = 250mL * 24 oddechy/min = 6000 mL/min VTmin = 1000mL * 6 oddechów/min = 600 mL/min Ale VAmin za każdym razem jest inna: VAmin = 6000mL - (150 * 12) = 4200mL VAmin = 6000mL - (150 * 24) = 2700mL VAmin = 6000mL - (150 * 6) = 5100mL Wnioski: 1. Gdy VT = VD, to nie ma wymiany gazowej.

(…)

… jest inna: VAmin = 6000mL - (150 * 12) = 4200mL VAmin = 6000mL - (150 * 24) = 2700mL VAmin = 6000mL - (150 * 6) = 5100mL Wnioski: 1. Gdy VT = VD, to nie ma wymiany gazowej. 2. Gdy wolniej i głębiej oddychamy mamy lepszą wentylację pęcherzykową. LEGENDA: TLC - całkowita pojemność płuc IRV VC - pojemność życiowa płuc IC RV - objętość zalegająca IRV - zapasowa objętość wdechowa VC TLC VT - objętość oddechowa ERV - zapasowa objętość wydechowa VT IC - pojemność wdechowa FRC - czynnościowa pojemność zalegająca Skład powietrza w pęcherzykach płucnych zależy nie tylko od VA, ale także od mieszającej się z tą objętością objętości powietrza, pozostającej w płucach po wydechu, co określamy jako FRC. Przedstawia to wskaźnik VA / FRC. Sytuacja jest korzystna, gdy FRC jest mniej niż powietrza atmosferycznego. …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz