Tkanka mięśniowa Miocyty - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tkanka mięśniowa Miocyty - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Tkanka mięśniowa Miocyty - są to komórki pobudliwe, przy ich pobudzaniu powstaje potencjał czynnościowy i ·dochodzi do rozwinięcia czynności specyficznej dla mięśni - zmiany długości i napięcia. Tkanka mięśniowa - składa się z zespołu komórek pobudliwych zaopatrzonych w specjalne rodzaje białek (miozyna i aktyna), tworzących w zależności od miocytu mniej lub bardziej uporządkowane struktury kurczliwe, których działanie opiera się na interakcji aktyny (A) z fragmentami miozyny (M) określonymi jako jej mostki poprzeczne lub główki. Do interakcji A-M dochodzi dzięki wzrostowi stężenia jonów wapniowych w cytoplazmie komórki. Inte-
rakcje te (A-M) wiążą się z uwolnieniem i wykorzystaniem energii z ATP. Białka mięśni dzielimy na: 1. Białka układu motorycznego A i M. Zawartość A i M w mięśniach jest zróżnico-
wana w zależności od funkcji. W mięśniu poprz. prążkowanym zawartość A = 15% natomiast M = 35%. W mięśniach gładkich zawartość A i M wynosi razem 10%, 2. Białka regulacyjne (10%) - decydujące o możliwościach interakcji A i M: ⇒ Tropomiozyna TRM i troponina TN (patrz niżej), ⇒ Lekkie łańcuchy meromiozyny ciężkiej LC1 i LC2, zespół białek wystę-
pujący w główkach miozyny, modyfikują generowanie siły podczas in terakcji A i M. 3. Białka zrębu (20%) - białka stabilizujące położenie łańcuchów A i M. Jest to np. ti-
tina, 4. Zwykłe białka komórkowe (20%) - takie, które występują w komórkach o dużym metabolizmie: bardzo dużo białek enzymatycznych (odkryto ich ponad 50). Poza białkami występują również peptydy. Szczególnie jest dużo dwupeptydu karmiozyny zbudowanego z His i Ala, mającego właściwości buforujące dla kwasu mlekowego powstają cego podczas skurczu mięśni w warunkach beztlenowych. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz