Znaczenie dróg oddechowych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Znaczenie dróg oddechowych - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Znaczenie dróg oddechowych • Ogrzewanie, nawilżanie i oczyszczanie powietrza (włosy, rzęski, śluz, odruchy obronne), • Występują tu mechanizmy obrony immunologicznej swoista i nieswoistej (makrofagi, chemotaksja), • Udział w artykulacji dźwięku, • Kształtowanie oporu nieelastycznego układu oddechowego, wynikającego z przepływu powietrza (tarcie, turbulencje). Opór zależy od szerokości poszczególnych odcinków dro-
gi oddechowej i od szybkości przemieszczania się powietrza. Opór ten jest przyczyną gradientu ciśnień. W czasie wdechu - wzrasta objętość pęcherzyków płucnych - wytwa-
rza się w nich ciśnienie mniejsze od atmosferycznego, określane jako ujemne. W czasie wydechu - siły retrakcyjne płuca powodują wzrost ciśnienia w pęcherzykach płucnych. Ciśnienie jest większe od atmosferycznego i określane jest jako dodatnie, • Udział w ustalaniu składu mieszaniny gazowej powietrza w pęcherzykach płucnych (po-
wietrza pęcherzykowego), do których to pęcherzyków, w czasie wdechu, w pierwszej ko-
lejności, dostaje się powietrze z dróg oddechowych - przestrzeni martwej (VD), prze-
mieszczone tam z przestrzeni wymiany gazowej podczas poprzedniego wydechu; a do-
piero następnie do pęcherzyków dociera powietrze atmosferyczne, którego objętość obra-
zuje efektywność wymiany gazów między organizmem a atmosferą (wentylacja pęche-
rzykowa VA). ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz