Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 101

Katolicka nauka społeczna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1085

DOKTRYNY POLITYCZNE I PRAWNE - 17.11.2011r. Katolicka Nauka Społeczna - Nauczanie społeczne Kościoła. Za początek uznaje się 1891r . - encyklika Rerum Novarum (Leon XIII). Kościół nie zaakceptował zmian oświeceniowych - indywidualizmu, umowy społecznej. Elementy :

System totalitarny

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 945

DOKTRYNY POLITYCZNE I PRAWNE - 24.11.11r. SYSTEM TOTALITARNY ingeruje totalnie w każdy aspekt życia obywateli, Z. Brzeziński - typologia systemów totalitarnych: 1/ Ideologia - obejmuje wszystkie aspekty życia. 2/ Masowa monopartia - zhierarchizowana, nadrzędna, przyjmuje rolę administracji pańs...

Dawid Hume i Immanuel Kant

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1218

Filozofia, wykład 14.01.2013 20.02.2013 godz. 10 - II termin z filozofii David Hume: Jego sceptycyzm był najdalej posunięty ze wszystkich myślicieli. Hume zastanawia się nad stwierdzeniem Berkley'a, że istnieją idee i postrzegające je umysły. Hume odpowiada na jakiej podstawie B. twierdzi, że ...

Nowożytność i empiryzm

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 840

Filozofia wykład, 07.01.2013 28 stycznia - przedtermin 8 lutego 16.30 - egzamin I termin 5 lutego - egzamin ekonomia I termin 29 stycznia - socjologia I termin Nowożytność : Ojciec filozofii - Kartezjusz. Wiek XVII jest epoka sceptyczną,...

Antropologia społeczna europy 2

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Antropologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1001

Kultura - „Kultura jest złożoną całością, która obejmuje wiedzę, wierzenia, sztukę, prawo, moralność, zwyczaje i wszelkie inne zdolności i nawyki nabyte przez człowieka jako członka społeczności”. (Edward B. Taylor 1871) - „Kultura obejmuje dziedziczone ludzkie wytwory materialne, procesy tech...

Ewolucjonizm - kontekst intelektualny

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

Ewolucjonizm: - rozwija się głównie w latach 1860 - 1890 - dominacja naukowców anglosaskich, zwłaszcza angielskich: rozwój liberalizmu mieszczańskiego pozwalającego na swobodne działanie jednostek, rewolucja przemysłowa i wolnorynkowa konkurencja, rozwój światowego handlu i kolonializmu (B. Mal...

Rewolucja funkcjonalistyczna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Antropologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

Rewolucja funkcjonalistyczna (20, 30 lata) - Uczynienie z antropologii dyscypliny socjologicznej, - Wpływ socjologizmu E. Durkheima - podkreślenie czynników socjologicznych w odniesieniu do człowieka, pomijanie psychologicznych, - Zasada fak...

Badania terenowe - założenia i techniki

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Antropologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 903

Badania terenowe: - Bronisław Malinowski „Argonauci zachodniego Pacyfiku” (1922), - Miały zerwać z tradycją „gabinetowej antropologii”, Założenia badań terenowych: * opis warunków kontekstu, w jakim prowadzone są badania, * pierwsze zet...

Antropologia dialogowa i analogowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Antropologia społeczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 952

Wykład 04.04 Antropologia dialogowa: Antropologia analogowa: badacz zbierał materiały w terenie, a po powrocie analizuje i publikuje w swoim ( naukowym, poprawnym) języku. Antropologia dialogowa: nie rozdziela empirii od analizy. Geertz. Interpretacja i gęsty opis. „człowiek jest zwierzęciem ...

Kultura symboliczna i semiotyka

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Antropologia społeczna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1624

Kultura symboliczna: Częściami składowymi tego świata: mit, symbol, religia itp. Zdolności do tworzenia symboli - to, co wyróżnia człowieka ze świata zwierząt, Człowiek nie doświadcza rzeczywistości bezpośrednio, ale poprzez symbole...