Badania terenowe - założenia i techniki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania terenowe - założenia i techniki   - strona 1 Badania terenowe - założenia i techniki   - strona 2

Fragment notatki:


Badania terenowe: - Bronisław Malinowski „Argonauci zachodniego Pacyfiku” (1922), - Miały zerwać z tradycją „gabinetowej antropologii”, Założenia badań terenowych: * opis warunków kontekstu, w jakim prowadzone są badania, * pierwsze zetknięcie: „nie ufać białym”, * wywiady prowadzić bez udziału tłumacza - nauka języka, * cierpliwie i systematyczne stosowanie metody, nie ma „cudownych odkryć”, * zapewnienie odpowiednich warunków do pracy terenowej: a) mieszkać tam gdzie prowadzi się badania, z tubylcami (problem artefaktów) = sztuczne zachowania, b) uczyć się dobrych i złych manier (tabu kulturowe), Techniki
Szkielet - rutyna, tradycja i zwyczaje:
Statystyczna dokumentacja na podstawie konkretnych świadectw (dokumenty zastane),
Ciało i krew - jak rutyna zostaje wprowadzona w życie:
Obserwacja uczestnicząca, Imponderabilia życia codziennego, Duch - komentarze do rutyny:
Należy odnaleźć typowy sposób myślenia oderwania, odpowiadający instytucjom i kulturze danego społeczeństwa, Ostateczny cel:
Uchwycenie tubylczego punktu widzenia. Zrozumienie poglądu tubylców na ich świat, Krytyka Malinowskiego
Publikacja A Diary In the Strict Sense of the World (1967), Dziennik pisany na bieżąco na Trobriandach, jest bardzo osobisty: tęsknota, złość na respondentów, pogarda dla tubylców, fascynujące, erotyczne, itp. Argonauci zachodniego Pacyfiku, książka nakazująca, napisana kilka lat po powrocie, na wyspach Kanaryjskich gdzie Malinowski odpoczywał i się leczył, Malinowski staje się obiektem totalnej krytyki: nie stworzył metody badawczej, ale retorykę, która przekonuje antropologów i czytelników o wiarygodności relacji z badań terenowych, Argonauci… to mit legitymizujący akademicką antropologię, Antropologia postmodernistyczna: (eksperymentalna) 80' i 90'
Poznanie kultury nigdy nie jest bezstronne i obiektywne, To, czego doświadcza badacz zależy od jego stanów emocjonalnych, Osobiste uprzedzenia (ksenofobia) i fascynacje (ksenofilia), Zdolności interpersonalnych do prowadzenia wywiadów i obserwacji, Okoliczności w jakich prowadzone są badania, Wszelkie poglądy na kulturę staną się prawomocne jeśli zostaną opisane okoliczności ich powstania, Dan Sperber: „Opis etnograficzny jest tym, co etnograf wybrał z tego, co sam zrozumiał, z tego co mówili mu informatorzy, o tym co sami rozumieli”
Tu i tam: Clifford Geertz
Finalnym produktem badań antropologicznych jest książka, artykuł.
Tam - kultura, która się dzieje, podlega nieustannym przeobrażeniom (mowa - brak struktury),

(…)

…, podlega nieustannym przeobrażeniom (mowa - brak struktury), Tu - książka pisana zgodnie z logiką obowiązującej gramatyki, poprawności językowej (język - struktura), Tam => Tu: zagubione w przekładzie, Nurt biograficzny:
Sposób, w jaki badacz postrzega badaną kulturę zmienia się na skutek wydarzeń, w których bierze udział, Zmiana ma charakter dialektyczny, Uczestnicząc w życiu badanej zbiorowości badacz…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz