Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 100

Najstarsze przykłady zarzadzania

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Bogusław Nierenberg
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1806

1. Najstarsze przykłady procesów zarządzania. Sumerowie - dysponowali normami prawnymi i zasadami rządzenia Egipcjanie - używali metod zarządzania przy budowie piramid Babilończycy - opracowali rozwinięte kodeksy prawne i zasady polityczne dla rządów Chińczycy - stosowali przemyślane systemy biur...

Zarządzanie rozwojem

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Paweł Cabała
 • Analiza efektywności zarządzania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1253

Strategia to podejście, według którego organizacja zmierza do najkorzystniejszego wyróżnienia się na tle konkurentów, za pomocą połączenia swoich wszystkich mocnych stron. Strategię zarządzania możemy rozumieć również jako „naczelną orientację (...) która wyraża dominujący kierunek działania dane...

Kultura zglobalizowana - wykład

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2191

Wykład 13 Kultura zglobalizowana ZMIANA PARADYGMATU Paradygmat - akceptowalne zasady praktyki naukowej, wzorce postępowania badawczego w danej dziedzinie Klasyczna antropologia - tzw mozaikowa - kultura stanowi wyraźnie odrębny teren (jak plamki na mapie). Wewnętrzna równowaga i

Hobbes, ustrój i liberalizm

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 875

Hobbes: - odrzucenie dotychczasowego uzasadnienia państwa, czyli że państwo ma realizować jakieś najwyższe dobro, związane z religią, - w kwestii najwyższego dobra ludzie nie są w stanie się porozumieć, walczą, - trzeba budować państwo na podstawach świeckich, nie można na cnocie również, oprócz...

Doktryny polityczne i prawne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 833

DOKTRYNY POLITYCZNE I PRAWNE - 01.12.11r. Partia faszystowska Miała być instytucją ogólnopaństwową, miała być jedyną istniejącą w państwie, miał organizować życie w państwie faszystowskim i rządzić. Jest instytucją państwa, utożsamiano jej cele z celami państwowymi. Miała być gł. narzędziem władz...

Doktryny polityczne i prawne 2

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

DOKTRYNY POLITYCZNE I PRAWNE - 05.01.12r. Liberalizm : -społeczny, -lewicowy, -neoliberalizm, -libertarianizm, -teoria sprawiedliwości społecznej, Konserwatyzm Komunizm: -socjaldemokracja, -bolszewizm, faszyzm, nazizm, Nauczanie społ...

Doktryny polityczne i prawne 3

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

DOKTRYNY POLITYCZNE I PRAWNE - 08.12.11r. KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA KOŚCIOŁA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ PODSTAWY: -NARASTAJĄCY KONFLIKT MIĘDZY WSCHODEM, A ZACHODEM, -DOŚWIADCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ. -OKOLICZNOŚCI ZIMNEJ WOJNY. -STARCIE KONCEPCJI POLITYCZNYCH, GOSPODARCZYCH. Jan XXIII Od końca '50...

Doktryny polityczne - socjalizm

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1015

DOKTRYNY POLITYCZNE I PRAWNE - 10.11.11r. SOCJALIZM XIX-wieczny. Doktryna różnorodna. Krytyka kapitalizmu. Egalitaryzm - dążenie do społeczeństwa równego pod względem ekonomicznym, politycznym i społecznym. Doktryna bardziej praktyczna, mniej teoretyczna. Socjalizm był materialistyczną koncepcją,...

Teoria sprawiedliwości John Rawls

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 203
Wyświetleń: 924

DOKTRYNY POLITYCZNE I PRAWNE - 12.01.12r. TEORIA SPRAWIEDLIWOŚCI JOHN RAWLS "Teoria sprawiedliwości jako bezstronność" (1971) Znalezienie zasad sprawiedliwego społeczeństwo, odpowiedź na pytanie na jakich zasad powinno być skonstruowane sprawiedliwe społeczeństwo. Spełnieniem tego będzi...

Koncepcja umowy społecznej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1155

DOKTRYNY POLITYCZNE I PRAWNE - 13.10.11r. KONCEPCJA UMOWY SPOŁECZNEJ, Hobbes, Lock. Podstawa liberalizmu. Hobbes - koniec XVI i cały XVII wiek. Locke - XVII i początek XVIII wieku. THOMAS HOOBES. Stan natury to hipoteza badawcza, miała służy...