Doktryny polityczne i prawne 3

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Doktryny polityczne i prawne 3 - strona 1

Fragment notatki:


DOKTRYNY POLITYCZNE I PRAWNE - 08.12.11r. KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA KOŚCIOŁA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ PODSTAWY: -NARASTAJĄCY KONFLIKT MIĘDZY WSCHODEM, A ZACHODEM,
-DOŚWIADCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ.
-OKOLICZNOŚCI ZIMNEJ WOJNY.
-STARCIE KONCEPCJI POLITYCZNYCH, GOSPODARCZYCH. Jan XXIII Od końca '50. Głosił potrzebę Agiornamento - uwspółcześnienia odnowy doktrynalnej, organizacyjnej Kościoła, żeby Kościół zaproponował pozytywne rozwiązania. Kościół ma obowiązek badać znaki czasu i wyjaśniać je w świetle ewangelii. Kościół musi za światem nadążać, żeby nie zostać w tyle za swoimi wiernymi. Jan XXIII głosił potrzebę zwołania soboru powszechnego, miał być spotkaniem, na którym sprawy miały zostać przedyskutowane, sformułowane i ogłoszone. Zanim zwołano sobór, Jan XXIII ogłosił encyklikę w 1961 roku - " Mater ef magistra " (Matka i nauczycielka). Encyklika w 70 rocznicę encykliki "Rerum Novarum". Przypomnienie dorobku Leona XIII, analiza 70lat, podsumowanie dotychczasowej roli Kościoła. -praca, własność, model społeczny,
Ostatnia encyklika, w której prawo własności zostaje prawem naturalnym. Od następnych dokumentach Kościoła będzie się mówiło, że cel użytkowania jest ważniejszy od faktu własności.
Mowa jest w encyklice o pracy ludzkiej, która nie może być traktowana jak towar, pracodawca nie może płacić pracownikowi najniżej stawki, ale wynagrodzenie słuszne i sprawiedliwe. Utrzymana zostaje zasada subsydiaryzmu (pomocniczości państwa), wkraczanie w aspekty, których człowiek nie jest w stanie sam rozwiązać. Pole zadań jakie papież widział dla państwa jest szersze niż w poprzednich dokumentach - państwo jako arbiter, stymulowanie rozwoju gospodarczego, ochrona praw obywateli. Uspołecznienie własności - robotnicy powinni uczestniczyć w zyskach przedsiębiorstwa. Potrzeba ruchu ekonomicznego, współpraca wierzących i niewierzących (teologia pokojów). Kościół zacznie się wypowiadać także w kwestii stosunków międzynarodowych. '62 - Zebrał się Sobór Watykański II , 3 miesiące obrad, skończyło się, że trwał do '65, ale nie obradowano ciągle (październik, listopad, grudzień). Sobór zajął się uwspółcześnieniem Kościoła, unowocześnienie Liturgii Mszy, odejście od łaciny, odwrócenie kapłana w stronę wiernych. Dyskutowane były i przygotowywane schematy, zakończyło się przyjęciem konstytucji (np. pokazywanie Kościoła w mediach). '63 - Encyklika " Pacem in terris " (O pokoju międzynarodowym). Była skierowana nie tylko do wiernych, ale do wszystkich ludzi dobrej woli. Kościół godzi się z ideami nowego świata, które wcześniej krytykował np. demokracja - Kościół przyznaje, że idee demokratyczne są znakami czasu, które trzeba dostrzec.

(…)

… nie tylko do wiernych, ale do wszystkich ludzi dobrej woli. Kościół godzi się z ideami nowego świata, które wcześniej krytykował np. demokracja - Kościół przyznaje, że idee demokratyczne są znakami czasu, które trzeba dostrzec. Suwerenność ludu - o tym też nie było wcześniej mowy. Personalistyczna wizja człowieka.
Mowa o prawach człowieka. Państwo powinno gwarantować warunki rozwoju człowieka, powinno dążyć do zmniejszenia nierówności między ludźmi.
Subsydiaryzm - państwo wspomaga osobę ludzką. Rodzina na pierwszym miejscu, parafia, korporacje zawodowe, na końcu państwo.
Nawiązania do Katalogu Praw Człowieka, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Kościół korzysta z nich, odnosi się do nich. Chwaląc tego typu organizacje, postulując uczestnictwo. Prawo do gwarantowania każdemu człowiekowi wyznawania religii…
…, ale też krytykowany system, w którym zbiorowość jest ważniejsza (kolektywizm). Prowadzi to do alienacji człowieka. '81 "Laborem exersens" (Uświęceni pracą).
Nowe spojrzenie na prace, praca jest symbolem, znamieniem człowieczeństwa, praca jest powołaniem człowieka, praca go uspołecznia, nie służy tylko zdobyciu środkom gwarantującym egzystencję. Praca nadaje wartość naszemu działaniu, możemy się spełniać, rozwijać…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz