Antropologia społeczna europy 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Antropologia społeczna europy 2 - strona 1 Antropologia społeczna europy 2 - strona 2 Antropologia społeczna europy 2 - strona 3

Fragment notatki:


Kultura
- „Kultura jest złożoną całością, która obejmuje wiedzę, wierzenia, sztukę, prawo, moralność, zwyczaje i wszelkie inne zdolności i nawyki nabyte przez człowieka jako członka społeczności”.
(Edward B. Taylor 1871)
- „Kultura obejmuje dziedziczone ludzkie wytwory materialne, procesy techniczne, idee, nawyki i wartości” (Bronisław Malinowski)
- „Kultura to sieć znaczeń” ( Clifford Geerta)
Dychotomia: natura vs kultura Kultura jest całością. Nie można rozpatrywać jej poszczególnych elementów w oderwaniu od całości, tracą znaczenie.
Sens kultury wewnątrz jej granic
Aby konstruować kulturę, w pierwszej kolejności konieczne są granice, Granice obiektywne:
- cechy fizyczne: kolor skóry, rysy twarzy, wzrost, różnice biologiczne (kobiety-mężczyźni), - cechy strukturalne: pozycje w strukturze społecznej, statusy, itp. - cechy materialne: architektura, ubiór, itp. Granice symboliczne: - mają charakter subiektywny, są dostrzegalne tylko dla uczestników interakcji, - symbolem może się stać dowolny element (chusta) zwrot: na pole vs na dwór, - język - najbardziej powszechny system symboliczny, najłatwiej dzieli na swoich i obcych (Belgia), - religia: Irlandia, polskie kresy, - kuchnia: potrawy narodowe, regionalne (ale dyfuzja i globalizacja), - Europejskie granice kulturowe alkoholu: wino (Europa południowa), piwo (Europa środkowa), wódka (Europa wschodnia i północna), Teoria potrzeb: - potrzeby motywują jednostki do działania zaspokajania potrzeb zgodnie z przyjętymi wzorami kulturowymi, - potrzeby pierwotne (fizjologiczne)
- potrzeby wtórne
a) odzew emocjonalny, lęk przed samotnością czynnikiem grupo twórczym, wymusza konformizm, b) bezpieczeństwo, sąsiedztwo i współpraca, lęk (przed przemijaniem), eschatologiczny (religie), - potrzeby wtórne i pierwotne często występują równolegle
a) jedzenie: zwykły głód, ale: sztuka kulinarna, silne granice kulturowe i klasowe, b) ubiór: chroni przed zimnem, ale: dress code, próżność, Zygmunt Freud i freudyzm w antropologii, - kultura jest mechanizmem represjonującym naturalne potrzeby człowieka. W miejsce stłumionych naturalnych skłonności kultura wprowadza swoje własne wzory, - kluczowa rola nieświadomości w motywacjach podejmowanych działań (analiza znów i mitów), - dominująca rola stłumionych instynktów seksualnych w rozwoju osobowości (Sublimacja), - decydująca rola wczesnego okresu życia dla rozwoju osobowości (wychowanie).
* Id - genetyczne instynkty i popędy,
* Superego - przekazy kulturowe, modelowe wzory kulturowe,

(…)

… - genetyczne instynkty i popędy,
* Superego - przekazy kulturowe, modelowe wzory kulturowe, * Ego - równowaga pomiędzy pierwotnością a normami kulturowymi, Ruth Benedict: Wzór kulturowy - ustalony sposób zachowywania i myślenia w danej społeczności. Określa w jaki sposób jednostka powinna zachowywać swoje potrzeby zgodnie z oczekiwaniami grupy.
Instytucja społeczna - zorganizowany wzór w ramach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz