Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 92

Transcedencja w czynie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

„Transcendencja osoby w czynie to nie tylko samozależność, zależność od własnego «ja». Wchodzi w nią również moment zależności od prawdy - i moment ten ostatecznie kształtuje wolność. Nie realizuje się ona bowiem przez podporządkowanie sobi...

Akt afirmacji - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 987

Sam akt afirmacji - bezinteresowny, nabiera moralnej wartości (godziwości - tylko taki akt godny osoby według miary jej godności). Jest to akt godny wobec tej osoby, wobec której się go spełnia i wobec tej, która go dokonuje. Nietrudno dostrzec,...

Wyznaczniki moralności czynu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1204

Tradycyjnie zwykło się mówić o następujących źródłach, bądź wyznacznikach moralności czynu: przedmiot lub cel przedmiotowy (to, ku czemu akt obiektywnie i wprost ze swej istoty zmierza), cel podmiotowy lub intencja ( to, dlaczego działający chce aktu), inne elementy modyfikujące zwane okolicznoś...

Etyka w turystyce - wykład - moralność

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

Okazuje się, w świetle owych przykładów, że sama intencja nie jest wystarczająca do tego, by dany czyn był dobry. Polskie porzekadło głosi, że „dobrymi intencjami piekło jest wybrukowane”. Zauważmy zresztą, co oznaczałoby konsekwentnie usprawiedliwienie samej tylko intencji, potraktowanie jej jako...

Podstawowe obowiązki etyczne w obszarze turystyki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 847

5. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI ETYCZNE W OBSZARZE TURYSTYKI Wychodząc z punktu widzenia personalistycznego w etyce należy stwierdzić, że fakt bycia człowiekiem - osobą ma swoje znaczenie etyczne. Norma personalistyczna wynikająca z założeń osobowych zakazuje traktowania przedmiotowego człowieka, nakazuje...

Etyka w turystyce - wykład - wolność

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

Drugim istotnym komponentem struktury człowieka, oprócz rozumności i świadomości jest wolność. Oczywiście, wartość wolności jest w dzisiejszym świecie i sporze kulturowym niejako rzucona miedzy dwie skrajności - determinizmy (np. freudyzm, behawio...

Kodeks etyczny obowiązków moralnych turysty

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

Kategorycznie stawia się sprawę zakazu prostytucji czy rozpowszechniania pornografii. Od strony pozytywnej towarzyszy temu powinność przestrzegania miejscowego porządku społecznego, jak i przestrzegania norm prawa miejscowego, ale i miejscowych zwyczajów. Niekiedy sprawa dotyczy warstwy prozaiczne...

Turystyka i jej rodzaje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

1.4.2. Wobec świata zwierzęcego Podobnie należy rozpatrywać wskazania w zakresie postępowania wobec zwierząt. Mają one także charakter szczegółowy - np. nie hałasować ( Country Code ), nie zakłócać życia zwierząt ( ACAP ), zachowywać przepisy dotyczące łowienia ryb i polowania ( Norvegian Governme...

Etyka pośrednika - podział

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

Etyka pośrednika „Pośrednicy albo „organizatorzy („brokers”) to ci wszyscy, którzy pomagają turyście przygotować wyjazd, przenieść się z miejsca na miejsce, to ci, którzy organizują jego pobyt, a także ci, którzy stwarzają warunki dla rozwoju turystyki w danym kraju, w regionie, czy w miejscowości...

Obowiązki etyczne pośrednika wobec mieszkańców

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

3.1.4 Ze stronu informacji i reklamy („INF”). Pracownicy informacji (reklamy) ponoszą szczególną odpowiedzialność za jej rzetelność i prawdziwość/za manipulowanie odbiorcami. Informacja powinna być w miarę możliwości obiektywna, nie uzależniona od ideologii, polityki, doraźnego zysku finansowego....