Podstawowe obowiązki etyczne w obszarze turystyki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe obowiązki etyczne w obszarze turystyki - strona 1 Podstawowe obowiązki etyczne w obszarze turystyki - strona 2

Fragment notatki:

5. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI ETYCZNE W OBSZARZE TURYSTYKI
Wychodząc z punktu widzenia personalistycznego w etyce należy stwierdzić, że fakt bycia człowiekiem - osobą ma swoje znaczenie etyczne. Norma personalistyczna wynikająca z założeń osobowych zakazuje traktowania przedmiotowego człowieka, nakazuje natomiast afirmację ze względu na niego samego.
Oznacza to w konsekwencji na przykład zakaz okłamywania turysty przez pośrednika czy przewodnika, gdyż kłamstwo jest formą instrumentalizacji. Oznacza także konsekwentnie nakaz szacunku dla ludności tubylczej, nie traktowania ich z poziomu wyższości kulturowej czy ekonomicznej, ale z pozycji szacunku dla wspólnie posiadanej godności, wynikającej z faktu bycia człowiekiem.
Norma personalistyczna konkretyzuje się w różnych aspektach, wynikających na przykład ze struktury osoby ludzkiej. Skoro bowiem osoba jest istotą duchową i cielesną (integralną) to powinność afirmacji (szacunku dla jej godności) dotyczy jednego i drugiego wymiaru człowieczeństwa. Skoro człowiek jest istotą społeczną to powinności moralne dotyczą go w rozlicznych wymiarach owych relacji społecznych, a nie tylko indywidualnie.
Mając na uwadze powyższe ogólne supozycje można stworzyć pewien obszar powinności - obowiązków etycznych w zróżnicowanych zakresach:
etyka turysty
obowiązki etyczne turysty wobec samego siebie
obowiązki etyczne turysty wobec mieszkańców
obowiązki etyczne turysty wobec innych turystów
obowiązki etyczne turysty wobec środowiska przyrodniczego i kulturowego
etyka mieszkańca
obowiązki etyczne mieszkańca wobec turystów
obowiązki etyczne mieszkańca wobec innych mieszkańców
etyka pośrednika
obowiązki etyczne pośrednika wobec turystów
obowiązki etyczne pośrednika wobec mieszkańców
Etyka turysty
Obowiązki etyczne turysty wobec samego siebie
Człowiek - osoba ludzka jest istotą świadomą i wolną. Zdolność racjonalnego i świadomego poznawania, jak i możność korzystania z wolności stanowią w sposób znaczący o godności osoby ludzkiej. Zarazem jednak są wyznacznikami pewnych określonych zobowiązań.
taką właśnie powinnością płynąca z faktu bycia osobą zdolną do świadomego poznania jest obowiązek korzystania z tej zdolności, czyli obowiązek świadomego poznawania.
Turysta winien zatem świadomie poznawać i lepiej rozumieć otaczający go świat i siebie w tym świecie. Warto zauważyć, że turysta ma (mniejszą lub większą) możliwość poznania mieszkańców, ich zwyczajów i kultury, przyrody.
Istotne staje się zatem to, by możliwie najlepiej wykorzystać daną w ten sposób szansę. Można i należy potraktować to jako obowiązek moralny turysty.


(…)

… do głębszej refleksji, która może stać się nie tylko działaniem poznawczym, ale i religijnym - kontemplacją. Wydaje się, że w tym miejscu otwiera się interesująca poznawczo próba doświadczenia religijnego.
Niezależni jednak nawet od tego, czy istotnie dokona się w przestrzeni turystyki pielgrzymkowej doświadczenie religijne, z pewnością dokonuje się lepsze poznanie samego siebie, czy też to, co popularnie…
….
Istotne staje się zatem to, by możliwie najlepiej wykorzystać daną w ten sposób szansę. Można i należy potraktować to jako obowiązek moralny turysty.
Uszczegóławiając ten obowiązek można wskazać, że obejmuje on:
wybór tego, co najważniejsze,
zrozumienie tego, co się poznaje
zrozumienie sposobu myślenia, systemu wartości, Sacrum, norm moralnych i obyczajów mieszkańców.
Warto podkreślić, że w procesie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz