Turystyka i jej rodzaje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Turystyka i jej rodzaje - strona 1 Turystyka i jej rodzaje - strona 2

Fragment notatki:

1.4.2. Wobec świata zwierzęcego
Podobnie należy rozpatrywać wskazania w zakresie postępowania wobec zwierząt. Mają one także charakter szczegółowy - np. nie hałasować ( Country Code ), nie zakłócać życia zwierząt ( ACAP ), zachowywać przepisy dotyczące łowienia ryb i polowania ( Norvegian Government Visitor Code ), czy - nie zabijać żadnych zwierząt bez potrzeby. Podobnie, jak i w przypadku stosunku do roślin, także i tutaj mają zarazem charakter głęboko etyczny, odsłaniający relację godności osoby ludzkiej do powierzonego jej na zasadzie odpowiedzialności świata.
1.4.3. „Turystyka kulturowa”
Oprócz typowego ekosystemu niezbędnego dla życia, naturalnym środowiskiem człowieka jest kultura. Jest ona podstawowym sposbem bytowania człowieka na ziemi. Z tej rangi kultury płyną pewne zobowiązania moralne, które można ująć syntetycznie następująco:
należy respektować lokalną kulturę, tradycje i zwyczaje (ACAP).
nie niszczyć przedmiotów kultury
nie zabierać kamieni z wykopalisk
przestrzegać zakazu fotografowania [światło lampy błyskowej może niszczyć fotografowane przedmioty]
Etyka mieszkańca
Obowiązki etyczne mieszkańca wobec turystów
W związku z rozwojem turystyki można zaobserwować pewne charakterystyczne przemiany społeczne i moralne. Na mapie miejsc aktualnie odwiedzanych, można zaobserwować czy też wyodrębnić miejscowości, które od wielu lat przyjmują turystów
oraz takie, które stają się „miejscowościami turystycznymi”. Tej zmianie kategoryzacyjnej towarzyszą daleko bardziej idące zmiany kulturowe, społeczne i moralne, Dawniej - gościnność mieszkańców była niejednokrotnie oczywista i wręcz bezinteresowna. Jednak później, wraz z nasileniem się przyjazdu turystów, to, co było gościnnością, stało się ważnym źródłem dochodu. Cnota gościnności i bezinteresowności została zatem poddana presji komercjalizacji. Istniejący dotąd stosunek osobisty, stosunek czasem czy często nawet bezinteresownej gościnności, przekształcił się w stosunek rzeczowy: „sprzedawca — klient”. W takim procesie przemian o charakterze społecznym pojawia się ryzyko zapominania o normach etycznych.
Tymczasem, niezależnie od poziomu komercjalizacji i mentalności wolnorynkowej, powinno nadal być praktykowane okazywanie gościnności.
Postawę mieszkańca wobec turysty winna nadal cechować życzliwość, a nie obojętność, czy nawet wrogość.
Ideałem byłoby, gdyby - podobnie jak turyści w stosunku do odwiedzanej kultury i ich przedstawicieli - mieszkańcy byli ze swej strony także przygotowani na przyjazd turystów. Byłoby sprawą cenną, gdyby coś wcześniej wiedzieli na temat krajów, z których turyści przybywają, podstawowych różnic. Mogłoby to ułatwiać turystom zaspokojenie potrzeb szczególnie ważnych. Np.. gdy jest wiadome, że większość turystów pochodzi z kręgu określonej religii, np. chrześcijaństwa — można zorganizować informację o miejscu i czasie nabożeństw religijnych. Okazywanie gościnności może się przejawiać także w takich sprawach, jak w zapewnieniu możliwości korzystania z szerokiego wachlarza usług, pomocy lekarskiej, odpowiedniego poziomu higieny. Chodzi tutaj zatem o stałe podnoszenie jakości oferowanych usług, ale nie w myśl zasady: „turysta płaci, więc wymaga” (byłaby to motywacja utylitarystyczna, w tym względzie wyrachowana), ale w myśl zasady - normy personalistycznej (takie działanie stanowi wyraz afirmacji człowieka ze względu na jego godność).


(…)

… utrzymania. Ponieważ jednak taka działalność stoi w sprzeczności z normami etycznymi, problem należy kierować do rządów i organizacji międzynarodowych).
Absolutnie, pod żadnym pozorem nie należy popierać turystyki aborcyjnej, gdyż stanowi ona umożliwienie dokonania zabójstwa osoby niewinnej, poczętego ludzkiego życia. Równie mocno należy zabronić dopuszczania do seksualnego wykorzystywania dzieci!
Nakaz…
… do którego turysta przyjeżdża.
Innym przejawem gościnności jest ułatwianie turystom dostępu do wartości kultury i wartości przyrody w odwiedzanym miejscu. Można to praktycznie zapewnić przez udostępnienie środków transportu.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz