Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 93

Globalny kodeks etyki w turystyce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 7
Wyświetleń: 826

ANEKS GLOBALNY KODEKS ETYKI W TURYSTYCE My, członkowie Światowej Organizacji Turystyki (WTO), przedstawiciele światowego przemysłu turystycznego, delegaci Państw, terytoriów, przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, zebra...

Analiza sytuacji majątkowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr M. Hamrol
 • Analiza finansowa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 987

Hamrol. Notatka składa się z 0 stron. SYTUACJA FINANSOWA I MAJĄTKOWA PRZEDSIĘBIORSTWA Analiza sytuacji majątkowej Aktywa prezentowane są w bilansie według rosnącej płynności. Pasywa są segregowane według rosnącej wymagalności. Oczekujemy, że wymagalność pasywów odpowiada płynności aktywów. Wyjaśn...

Analiza tworzenia wartości przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr M. Hamrol
 • Analiza finansowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1239

Hamrol. Notatka składa się z 1 strony. Analiza tworzenia wartości przedsiębiorstwa Inwestycje rozwojowe, rentowność i koszt kapitału a wartość. Rentowność kapitału / Koszt kapitału 1 Wzrost generujący wartość (dla właścicieli, NPV 0) Pułapka wzrostu Pułapka wyniku (jest zysk, można dalej inwe...

Analiza wyniku finansowego i rentowności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr M. Hamrol
 • Analiza finansowa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1225

Hamrol. Notatka składa się z 0 stron. Analiza wyniku finansowego i rentowności [Cel] Wypracowanie przesłanek umożliwiających takie jego kształtowanie, które pozwoli na osiąganie pożądanych bieżących wyników finansowych, przy jednoczesnym utrzymaniu zdolności do ich generowania w przyszłości. [Po...

Dźwignia finansowa - Efekt dźwigni finansowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr M. Hamrol
 • Analiza finansowa
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2156

Hamrol. Notatka składa się z 0 stron. Dźwignia finansowa Wykorzystanie kapitału obcego do zwiększenia rentowności kapitału własnego Pozytywny efekt dźwigni finansowej

Dźwignia operacyjna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr M. Hamrol
 • Analiza finansowa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1155

Hamrol. Notatka składa się z 0 stron. Dźwignia operacyjna Udział kosztów stałych w kosztach całkowitych mierzony w progu rentowności. Koszty stałe są funkcją wielkości majątku produkcyjnego, Większy majątek produkcyjny - wyższe kos...

Decyzje inwestycyjne i finansowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr M. Hamrol
 • Analiza finansowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 777

Hamrol. Notatka składa się z 0 stron. Decyzje inwestycyjne i finansowe w zarządzaniu kapitałami przedsiębiorstwa Cel przedsiębiorstwa: Maksymalizacja wartości rynkowej przedsiębiorstwa Maksymalizacja korzyści właścicieli Oczekiwania udziałowców: Wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa Wypła...

Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr M. Hamrol
 • Analiza finansowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875

Hamrol. Notatka składa się z 1 strony. Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa Przyczyny upadłości przedsiębiorstwa Wewnętrzne Ze strefy operacyjnej Błędna strategii przedsiębiorstwa Błędy w zarządzaniu Przeinwestowanie (nadwyżka produkcyjna na możliwościami popytu) Utrata rynku Złe zarzą...

Rachunek płynności finansowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr M. Hamrol
 • Analiza finansowa
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2548

Hamrol. Notatka składa się z 0 stron. Rachunek płynności finansowej Inwestycje krótkoterminowe - Zobowiązania krótkoterminowe = Płynność gotówkowa (I stopnia) (Zazwyczaj wartość ujemna) + Należności krótkoterminowe = ...

Analiza finansowa-wprowadzenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr M. Hamrol
 • Analiza finansowa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1078

Hamrol. Notatka składa się z 2 stron. Wprowadzenie Kartezjańskie zasady myślenia (analizy) Nie przyjmować żadnej rzeczy a priori za pewnik, Podzielić badaną rzecz na tyle elementów ile się da, Prowadzić myślenie według porządku, od rzeczy najprostszych do bardziej złożonych (metoda logicznej ab...