Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 78

Romantyzm - pokolenie literackie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Ernest Gabor
 • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1043

Romantyzm: - przejście od poezji natury do poezji miejskiej, techniki, - w tym okresie nastąpił szybki postęp techniki, - miasto uznane jest za wielkie zło, piekło. Komedia nie jest romantycznym gatunkiem, mimo, że żyje w romantyzmie. Fenomen Piłsudskiego - nie zrozumiemy go bez znajomości dziedz...

Romantyzm - drugie pokolenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Ernest Gabor
 • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1141

Formy preferowane przez drugie pokolenie: Powieść, np. Żmichowskiej, Kraszewskiego. W 2000 r. Danuta Zawadzka wydała książkę pt. „ Pokolenie wileńskie” - to próba wyróżnienia dodatkowego pokolenia, tego z kampanii napoleońskiej - Pokolenia Starych Ułanów. Zaliczyć do tego pokolenia można

Romantyzm - twórcy, koncepcje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Ernest Gabor
 • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1134

Romantyzm - tę nazwę można wyprowadzić od słowa romans, istotne są tu elementy: - ogromne znaczenie książki, utworu, - prymat literatury nad życiem, - trwa tzw. literaturyzacja życia - życie kształtuje się na wzór literatury, życia bohatera literackiego, np. moda na żółte fraki, samobójstwa, jak ...

Tradycja sentymentalna w budowaniu przełomu romantycznego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Ernest Gabor
 • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847

Tradycja sentymentalna w budowaniu przełomu romantycznego. Jest ona komplementarna wobec epoki. Sentymentalizm tworzy poemat z jego cechami, a jednocześnie podkreśla znaczenie dystansu wobec literatury, która nie chce mówić o historii. Stosunek Mickiewicza jest dwuznaczny. Potępia za to odwrócenie ...

Poetyka fragmentu - przykłady

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Ernest Gabor
 • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1666

Jeszcze silniej poetykę fragmentu widać w „ Marii” Malczewskiego. To pierwsza powieść poetycka w Polsce. Miecznik, którego przeciwnikiem jest ojciec Marii, wojewoda - są zantagonizowani. Miecznik mieszka w szlacheckiej Zagrodzie. Maria - ...

Dwa oblicza romantyzmu w Polsce - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Ernest Gabor
 • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1344

Mamy dwa oblicza romantyzmu w Polsce: Mickiewiczowskie: - „Ballady i romanse” - „Grażyna” - prymat zbiorowości - koncepcja ładu - oswojenie katastrofy 2. Malczewski: - pesymizm - kapitulacja przed tajemnicą świata - metafizyczna - indywidual...

Dramat ironiczny, ironia sokratyczna - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Ernest Gabor
 • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1526

Dramaty ironiczne Słowackiego: 1834 - „Balladyna” i modyfikacje tego dramatu, 1835 - „Horsztyński”, 1839 - „Mazepa”, 1839 - „ Villa Veneda”, 1840 - „Krak”, ( fragmenty) 1840 - „Beniowski” (fragmenty). W tych dramatach przejawia się ironia...

Organizacja i zarzadzanie przedsiebiorstwem turystycznym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Seweryn Szendzielorz
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

Wykład 1 26.09.2011r 1 .Turystyka - w potocznym rozumieniu jest formą czynnego wypoczynku realizowanego przez udział w wycieczkach, przy okazji których realizuje się cele poznawcze i rekreacyjne. 2. Turystyka - ogół czynności osób, które podróżują i przybywają w celach wypoczynkowych, służbowych lu...

Usługi turystyczne - podstawa prawna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Seweryn Szendzielorz
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Wykład 2 17.10.2011r. Ustawa o usługach turystycznych Usługi turystyczne- przewodnickie, hotelarskie, itp. Impreza turystyczna- usługi o wspólnej cenie ponad 24h Organizowanie imprez turystycznych Organizator turystyki- przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną Pośrednik turystyczny Ag...

Przedsiębiorstwo turystyczne - cel, sprzedaż

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Seweryn Szendzielorz
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1365

Przedsiębiorstwo - osoba lub zespół osób wyposażonych w majątek prowadzących działalność gospodarczą; wyodrębnionych pod względem ekonomicznym i prawnym. Przedsiębiorstwo turystyczne - jest jednostką organizacyjną służącą do zaspokojenia potrzeb, tworzoną w osiągnięciu przez produkcję dóbr i usług ...