Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 77

Skutki demograficzne, społeczne i ekonomiczne migracji zarobkowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Płoński
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2296

Skutki demograficzne, społeczne i ekonomiczne migracji zarobkowych: A ) Eksporter siły roboczej „+” Obciążanie rynku pracy Sadek bezrobocia Transfer pieniędzy Konsumpcja „-„ Ubytek ludności (PN-SM) „Brain Drain” Starzenie się (PN spada...

Metropolizacja i rewitalizacja miast

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Płoński
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1393

Fazy urbanizacji: faza rozmieszczenie ludności środki komunikacji 1. ruralizacja rozproszone piesza, konna 2. urbanizacja koncentracja kolej 3. suburbnizacja dekoncentracja samochód 4. dezurbanizacja dyspersja szybki transport 5. reurbanizacja...

Antypsychologizm Gottloba Fregego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Monika Górczak
 • Problemy filozofi współczesnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

- Czy dlatego nazywamy coś słusznym i dobrym, że tak właśnie postępujemy? Czy badając to, w jaki sposób ludzie się na co dzień zachowują, możemy odpowiedzieć na pytanie, jak powinni się zachowywać. Psychologismus-Streit w Niemczech w XIXwieku: - Antypsychologizm Gottloba Fregego: - Grundlagen der A...

Sens i wartość - wykład.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Monika Górczak
 • Problemy filozofi współczesnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

2. Sens i wartość Średniowiecze: sens egzystencji: - Tomasz z Akwinu : Malum metaphysicum [zło metafizyczne, istniejące realnie -wkradło się w porządek stworzenia] , malum morale [zło moralne, wynikające z wolności ludzkiej woli].- Zło jednak nie jest bytem [jest nie do pomyślenia], lecz brakiem do...

Cytaty i wypowiedzi o świecie.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Monika Górczak
 • Problemy filozofi współczesnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 854

Herman Lotze: - Świat jest światem powiązań przyczynowych; ○ Świat jest przedmiotem nauk, które wyjaśniają zjawiska odwołując się do praw mechanistycznych; ○ Wszystko, co możemy poznać dzięki naukom, to tylko prawidłowości przyczynowo-skutkowe. ○ N...

Transcendentalne wartości u Webera

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Monika Górczak
 • Problemy filozofi współczesnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2065

Transcendentalne wartości u Webera - Socjologia moralność u Webera - /brak/ Klasyfikacja nauk -Habermas: Ekenntnis und Interese [1968r] ○ Kryterium podziału: ○ Analityczno-empiryczne [interes panowania -wiedza z zakresu przyrodoznawstwa =...

Efekty mediatyzacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Bartłomiej Winiarski
 • Komunikowanie polityczne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1946

Politycy doceniają znaczenie opinii publicznej Efekty mediatyzacji Zdolność mediów do wpływania na agendę polityczną Spektakularyzacja i personalizacja polityki Fragmentacja polityki - coraz rzadziej implementuje się cały program, podejmuje się jedynie działania z zadowalającym efektem medialnym ...

Średniowieczny spór o uniwersalia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Ferdynand Giera
 • Filozofia poznania
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1099

Średniowieczny spór o uniwersalia na gruncie myśli nowożytnej: Zamknięcie Akademii w Atenach i zakazu prowadzenia nauczania filozofii: myśl wczesnośredniowieczna niewiele korzysta z dorobku starożytnych /teksty Porfiriusza /wstęp do kategorii Arystotelesa/ → jedno z najbardziej komentowanych dzieł ...

Schelling - charakterystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Ferdynand Giera
 • Filozofia poznania
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1029

Schelling : Wiedza potoczna - wiedza transcendentalna /u Hegla wiedza absolutna/: koncepcja przechodzenia do filozofii transcendentalnej → koncepcja wiedzy Schellinga; Dwie możliwości wyjaśnienia przedmiotu-podmiotu w procesie poznania: to co podmiotowe jest pierwotne, przedmiotowe - wtórne;

Periodyzacja i dominanty romantyzmy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Ernest Gabor
 • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3052

Periodyzacja XIX w.: Romantyzm 1822 - 1863 Pozytywizm 1864 - 1890 Młoda Polska 1891 - 1918 1822 - „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. 1863 - Powstanie Styczniowe. 1795 - 1822 - klas...