Przedsiębiorstwo turystyczne - cel, sprzedaż

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1715
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedsiębiorstwo turystyczne - cel, sprzedaż - strona 1 Przedsiębiorstwo turystyczne - cel, sprzedaż - strona 2 Przedsiębiorstwo turystyczne - cel, sprzedaż - strona 3

Fragment notatki:

Przedsiębiorstwo - osoba lub zespół osób wyposażonych w majątek prowadzących działalność gospodarczą; wyodrębnionych pod względem ekonomicznym i prawnym. Przedsiębiorstwo turystyczne - jest jednostką organizacyjną służącą do zaspokojenia potrzeb, tworzoną w osiągnięciu przez produkcję dóbr i usług klientom.
Cele nadrzędne przedsiębiorstwa turystycznego i świadczenie usług turystycznych, zamówionych przez nabywców przy jednoczesnym zapewnieniu równowagi finansowych oraz dążenie do rozszerzenia rynku docelowego. Cele przedsiębiorstwa turystycznego: Cele ilościowe(maksymalizacja zysku) wzrost wydajności pracy, poszerzanie kręgu usług turystycznych
Cele jakościowe - podnoszenie jakości i standardów usług turystycznych, standardów obsługi klienta; kreowanie pozytywnego wizerunku firmy, doskonalenie umiejętności pracowników.
Klient decyduje o sukcesie przedsiębiorstwa.
Wizja strategiczna stanowi wyobrażenie o celach, marzeniach zarządców.
Misja firmy- zasady i filozofia firmy związane z jej realizacją.
Spółka- co najmniej 2 osoby stanowią wspólnicy; przyjęty cel, mechanizm organizacyjno zarządczy, środki przekazane przez wspólników na realizację celu. Typy spółek: Spółki osobowe- tworzone są dwa typy prawa, spółki cywilne, przepisy prawa handlowego; spółka jawna, komandytowa, komandytowa akcyjna, partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna.
Rodzaje przedsiębiorstw:
-jednoosobowe
-spółki
-spółdzielnie
-państwowe
Koncentracje biur podróży
HOLDING- jeden właściciel
ZINTEGROWANY SYSTEM TURYSTYCZNY
Organizacje turystyczne (różne marki)
Linia lotnicza
Sień hotelowa
Wycieczkowe linie żeglugowe
Agencja turystyki przyjazdowej SIECI HOTELOWE: TUI- niemiecka TOMSON- brytyjska ARKE- holenderska
Wykład 4 07.11.2011r
PRODUKT
SPRZEDAJĄCY KLIENT
Rynek- proces, w którym sprzedawcy i nabywcy chcą sprzedać, kupić i musza uzgodnić warunki. To wzajemne stosunki między dostawcami a odbiorcami, decyzje ich kształtują podaż i popyt.
Rynek składa się z 2 stron:
Postaw i decyzji konsumenta, postrzegania dóbr i usług w zależności, np. od posiadanych pieniędzy
Postaw i decyzji producentów dotyczących produkcji dóbr i usług na sprzedaż
Rynek usług turystycznych- w ujęciu przedmiotowym można określić jako proces, w którym nabywcy usług turystycznych i usługodawcy określają co sprzedać i na jakich warunkach.


(…)

… do zaistnienia, popyt realny, popyt potencjalny
Czynniki demograficzne- wiek ludności, biografia turystyczna, wielkość gospodarstw domowych
Czynniki geograficzne- warunki klimatyczne kraju emisyjnego
Czynniki społeczno-kulturowe
Czynniki psychologiczne
Regulacje rządowe
System sprzedaży produktu turystycznego:
Biura jednorodne- pojedyncze przedsiębiorstwa
Biura sieciowe: - sieć własna- własne oddziały części naszego przedsiębiorstwa
- sieć obca- oparta o przedsiębiorstwa, które nie są związane z nami organizacyjnie, ale współpracują na podstawie umów
7. Produkt
Sensu stricto
Sensu largo- produkt turystyczny jest zbiorem dóbr i usług, walorów turystycznych
Produkt turystyczny to zintegrowany produkt tworzący kompozycje 3 podróży: wyobrażonej, rzeczywistej, zapamiętanej
Produkt turystyczny- proces powstania:
Faza I- koncepcja…
…, transport, przewodnictwo
Grupy wiekowe turystów- młodzieżowe, seniorzy
Miejsce zamieszkania- rynek turystyki wyjazdowej, przyjazdowej; cel podróży; rynek turystyki wypoczynkowej, religijnej, motywacyjnej
Przedmiot transakcji- usługa pojedyncza(nocleg+ śniadanie); pakiet usług turystycznych; pakiet podróży; pakiety dynamiczne(tworzenie ich polega na aktywnej roli klienta, to on sam sobie tworzy plan…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz