Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 79

Spotkania biznesowe - organizacja i korzyści

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Seweryn Szendzielorz
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 889

Wykład 6 21.11.2011r Organizacja spotkań biznesowych Znajomość języków i różnic kulturowych przez pracowników biur podróży Znajomość obowiązujących procedur Dobre wywiązywanie się z podjętych zobowiązań (terminowość, fachowość, rzetelność) Cele spotkań biznesowych Przekazywanie informacji Ro...

Etiologia nieprzystosowania społecznego.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Izydor Kubiński
 • Pedagogika resocjalizacyjna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1323

ETIOLOGIA NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO Występują dwie grupy przyczyn: biologiczne społeczne Ad. 1 Przyczyny BIOLOGICZNE -wewnętrzne- zmiany w CUN lub uwarunkowane czynnikami dziedzicznymi Dziś wyróżniamy 3 elementy: 1. badania związane z genetyką

Metody pracy resocjalizacyjnej.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Izydor Kubiński
 • Pedagogika resocjalizacyjna
Pobrań: 714
Wyświetleń: 3857

METODY PRACY RESOCJALIZACYJNEJ - pośrednie i bezpośrednie1. Pośrednie- te, w których narzędziem jest sam wychowawca- oddziałujący swoja osobą2. Bezpośrednie- wychowawca oddziałuje pewnymi środkami: a) sytuacja, b) elementy kultury, c) grupa.PODZIAŁ METOD:

Niedostosowanie społeczne - demoralizacja, upośledzenie moralne.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Izydor Kubiński
 • Pedagogika resocjalizacyjna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1498

NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE , NIEPRZYSTOSOWANIE SPOŁECZNE, DEMORALIZACJA, UPOŚLEDZENIE MORALNE . Definicji tego zjawiska jest kilkadziesiąt. Jest to odchylenie od NORMY- zachowania, które jest powszechne, częste, wśród danej grupy ludzi. Wg. SOWY- normalność oscyluje między trzema sensami, przenika...

Sposoby funkcjonowania społecznego związanego z nieprzystosowaniem spo...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Izydor Kubiński
 • Pedagogika resocjalizacyjna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2009

SPOSOBY FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNEGO ZWIĄZANEGO Z NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM: ASOCJALNOŚĆ DYSOCJALNOŚĆ ANTYSOCJALNOŚĆ ASOCJALNOŚĆ -Cechuje osoby wyobcowane z życia społecznego, ignorujące wymagania społeczne, ale nie oddziałujące dysfunkcjonalnie poprzez atak. Istotna cecha nie jest tu wrogość, a...

Systemy odbywania kary pozbawienia wolności.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Izydor Kubiński
 • Pedagogika resocjalizacyjna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1001

SYSTEMY ODBYWANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI : 1. ZWYKŁY - opiera się na regulaminie 2. PROGRAMOWEGO ODDZIAŁYWANIA - dla osadzonego, który chce się zmienić tworzy się program resocjalizacyjny, który skazany podpisuje i co pół roku jest on weryfikowany, jest on dobrowolny, tylko w przypadku nieletnic...

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Izydor Kubiński
 • Pedagogika resocjalizacyjna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1379

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich . Cele UPN: 1. Zapobieganie i zwalczanie demoralizacji w stosunku nieletnich do 18 r. ż. 2. Postępowanie wobec osób od 13 do 17 r. ż. , które popełniły czyn karalny '96 kodeks karny: - w szczególnych przypadkach osoba, która skończyła 15 r. ż. Może odp...

Estetyka Arystotelesa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Helmut Grzegorzek
 • Estetyka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2618

Estetyka Arystotelesa : A. marginalnie zajmował się pięknem, ale prowadził szczegółowe badania sztuki; Piękno i sztuka to podstawowe kategorie estetyczne w starożytności; Definicja sztuki wg A jest formą klasycznego ujęcia sztuki;...