Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 281

Przychody ze sprzedaży

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Renata Guzik
 • Analiza finansowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1029

Przychody ze sprzedaży - koszty operacyjne = zysk operacyjny (EBIT) - odsetki = zysk brutto (EBT) przed opodatkowaniem - podatek dochodowy (19%) = zysk netto Stopień dźwigni operacyjnej - jak zmieni się zysk operacyjny przy da...

Strategie gospodarowania majatkiem obrotowym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Renata Guzik
 • Analiza finansowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

Strategie gospodarowania majątkiem obrotowym Wypadkowa strategii inwestowania i strategii finansowania majątku obrotowego. j. wskaźnik A/Kw = 5; j.2 to 50%/50% wypadkowa sprawności gospodarowania - S/A będzie wysoki to sprawność gospodarowania wysoka Strategie inwestowania w majątek obrotowy: ...

Symptomy zagrożenia wynikajzce ze sprawozdania finansowego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Renata Guzik
 • Analiza finansowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917

Symptomy zagrożenia wynikające ze sprawozdania finansowego (w dłuższym okresie): Bilans: Ujemne wartości kapitału własnego (pojawia się, gdy strata jest finansowana kapitałem własnym); Majątek trwały majątek obrotowy (j. w dłuższym okresie dynamika majątku trwałego jest wyższa od dynamiki mają...

Sytuacja majątkowa i finansowa przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Renata Guzik
 • Analiza finansowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

Sytuacja majątkowa i finansowa przedsiębiorstwa, dźwignia operacyjna i finansowa. Majątek źródła finansowania aktywa trwałe i obrotowe kap. wł i kap. obcy majątek ogółem = źródła finansowania ogółem czy wymagalność pasywów odpowi...

Wskaźniki rentowności sprzedaży

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Renata Guzik
 • Analiza finansowa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1610

Wskaźniki rentowności sprzedaży: • Rentowność sprzedaży Zysk ze sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży • Rentowność operacyjna sprzedaży Zysk operacyjny/(przychody netto ze sprzedaży + pozostałe przychody z działalnośc...

Wzrost zadłużenia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Renata Guzik
 • Analiza finansowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1029

Każdy wzrost zadłużenia prowadzi do wzrostu rentowności kapitału własnego - dodatni efekt. (wcześniej wzór) ZN/KW=( ZN/aktywa)/(1- KO/KW) Rkw=[(Ros*Rkl)±(Wsk*Rdp)]*(1-T) Rkw= ZN/KW rentowność kapitału własnego Ros= zysk operacyjny/sprzedaż rentowność operacyjna sprzedaży Rkl= sprzedaż/kapita...

Zagadnienia egzaminacyjne- analiza finansowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Renata Guzik
 • Analiza finansowa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 588

Zagadnienia egzaminacyjne: Pytania testowe wielokrotnego wyboru + otwarte pytania (kilka 5-10) Zakres przedmiotowy: wykład, literatura sugerowana, ćwiczenia. Nie będzie podchwytliwych pytań. 1. Decyzje inwestycyjne i finansowe w zarządzaniu kapitałem przedsiębiorstwa: • cel przedsiębiorstwa, • ...

Zagadnienia wstępne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1232

Zagadnienia wstępne: Zakres przedmiotowy metodologii - wytwory wiedzy naukowej i metody badawcze. Klasyczna epistemologiczna definicja wiedzy Na czym polega specyfika wiedzy naukowej? Wyodrębnienie podstawowych nośników wiedzy naukowej - zasadnicze punkty zwrotne w tradycji empiryzmu w ujęciu W...

Zdania analityczne i syntetyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2856

Zdania analityczne i syntetyczne; Pierwszy dogmat empiryzmu; Typy zdań występujące w naukach empirycznych; Zdania analityczne i syntetyczne Przegląd sposobów ujmowania opozycji: zdania analityczne - zdania syntetyczne w tradycji filozo...

Definicje operacyjne i koncpecja weryfikacyjna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1029

Definicje operacyjne w zależności od typu definiowanego terminu: a) w przypadku definiowania terminów jakościowych definicja operacyjna podaje operacje za pomocą których rozstrzyga się czy do danego obiektu stosuje się dany termin, czy też nie. np. dla każdego x: jeśli w x zanurzony jest papierek ...