Strategie gospodarowania majatkiem obrotowym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:


Strategie gospodarowania majątkiem obrotowym
Wypadkowa strategii inwestowania i strategii finansowania majątku obrotowego.
j. wskaźnik A/Kw = 5; j.2 to 50%/50% wypadkowa sprawności gospodarowania - S/A będzie wysoki to sprawność gospodarowania wysoka Strategie inwestowania w majątek obrotowy:
Łagodna (chomikowania);
Agresywna;
Umiarkowana.
Jednym z przejawów strategii łagodnej jest wysoki poziom wskaźników rotacji zapasów, należności. Jest to polityka wysokiego poziomy majątku obrotowego. Jest to polityka bezpieczna, minimalizuje poziom ryzyka, tracimy na stopie zwrotu (relatywnie niska stopa zwrotu) zaangażowania kapitału. Powinniśmy wykorzystywać tą strategię przy wahaniach koniunktury (turbulentne otoczenie, nieprzewidywalne zachowania odbiorców; potencjalne straty mogą być wysokie). Dzisiaj przedsiębiorstwa prowadzą zazwyczaj politykę agresywną.
Strategie finansowania majątku obrotowego:
Konserwatywna;
Agresywna;
Umiarkowana.
Przejawem polityki finansowania majątku obrotowego konserwatywnej będą wysoki poziom kapitału obrotowego netto, wskaźniki płynności będą wysokie. Wysoki udział kapitału stałego w finansowaniu majątku obrotowego. Wysoki udział kapitału o niskim stopniu wymagalności w finansowaniu majątku o wysokim stopniu płynności.
Strategie gospodarowania majątkiem obrotowym:
Konserwatywna - wysoki udział majątku obrotowego w majątku całkowitym oraz niski udział kapitału obcego kr. W finansowaniu majątku przedsiębiorstwa;
Agresywna - niski udział majątku obrotowego w majątku całkowitym oraz wysoki udział kapitału obcego kr w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa.
Graficzny obraz strategii finansowania (zeszyt)
Zapasy wyrobów gotowych mają zapewnić ciągłości sprzedaży.
Funkcją zapasów jest zapewnienie ciągłości produkcji. Minimalny stan zapasów: funkcja dziennego zużycia i czasu dostawy.
Ujęcie bilansowe
Nie zawsze oddaje rzeczywisty obraz sytuacji przedsiębiorstwa. Musi uwzględniać specyficzne cechy majątku przedsiębiorstwa zapasów, odbiorców, siły przetargowej. Konkluzja: wnioskowanie w oparciu o dane z bilansu nie wystarczy. Trzeba się oprzeć o inne źródła, które lepiej opisują cechy badanego przedsiębiorstwa.
Macierz BCG
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz