Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 282

Podstawowe rodzaje postulatów znaczeniowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1736

Podstawowe rodzaje postulatów znaczeniowych dla terminów teoretycznych; Terminy teoretyczne nabierają sensu empirycznego dzięki temu, że można je zdefiniować za pomocą terminów teoretycznych. Kolejne propozycje definicji, które wiążą terminy teoretyczne (T(x)) z terminem obserwacyjnym (O(x)) przeds...

Teorie w naukach społecznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1176

→ Teorie w naukach społecznych; → Koncepcja mocy predykatywnej predykatów teoretycznych; → Semantyka teoriomodelowa dla teorii empirycznych - ujęcie M. Przełęckiego. Teorie w naukach społecznych: /W odniesieniu do nauk społecznych termin teoria jest traktowany luźno/. Ujęcie S. Nowak: Teoriami ...

Prawa nauki - statystyczne i niestatystyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1533

Prawa nauki /statystyczne i niestatystyczne/ oraz generalizacje historyczne /niestatystyczne i statystyczne/: Zdania wchodzące w skład nauki stwierdzają jednostkowy stan wiedzy. Teorie naukowe: są ufundowane na podstawowych prawach nauki. Pojęcie niestatystycznego prawa ściśle ogólnego dyscypliny...

Aksjomatyzowanie teorii naukowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 931

II. Aksjomatyzowanie teorii naukowych: Kazimierz Ajdukiewicz wyróżnił trzy stadia w rozwoju dyscyplin dedukcyjnych: a) przedaksjomatyczne intuicyjne; b) aksjomatyczne intuicyjne; c) aksjomatyczne abstrakcyjne. a) Przedaksjomatyczne intuicyjne: Twierdzenia pierwotne - można przyjąc każde zdanie, ...

Metoda F. Ramsey'a

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938

Metoda F. Ramsey'a eliminacji terminów teoretycznych: Rozpatrujemy teorię empiryczną o n terminach teoretycznych t1, t2, …, tn oraz o m terminach obserwacyjnych o1, o2, …, om. Teorię ujmujemy jako koniunkcję postulatów teoretycznych wyłącznie terminy teoretyczne oraz zdań mieszanych zawierających ...

Pojęcia: modele teoretyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

→ Pojęcie skonceptualizowanego teoretycznie układu empirycznego; → Pojęcie skrzynki narzędziowej nauki ; → Modele teoretyczne w ujęciu a) P. Achinsteina, b) R. Wójcickiego, c) model teoretyczny jako eksplanans wyjaśniania nomologiczno-dedukcyjnego; → Funkcje modeli teoretycznych w nauce. Na bazie t...

Metafory w nauce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1169

Metafory w nauce: Metafora w roli modelu teoretycznego i na odwrót /modele teoretyczne traktowane metaforycznie/; Metafora jest to przeniesienie nazwy jednej rzeczy na inną: z rodzaju na gatunek, z gatunku na rodzaj, z jednego gatunku na inny, lub też przeniesienie nazwy z jakiejś rzeczy na inną n...

Naturalizm - antynaturalizm metodologiczny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3094

Naturalizm - antynaturalizm metodologiczny; Wstępna charakterystyka opozycji naturalizm - antynaturalizm /w metodologii nauk społecznych/: Nauki empiryczne powinny stosować takie same metody badawcze. Metody badawcze stosowane w naukach s...

Hipotezy pojawianie się AIDS

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Tadeusz Bogdan Nasierowski
 • Patologie społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1085

Hipotezy pojawianie się AIDS : wirus ma charakter odzwierzęcy i przeniósł się na ludzi poprzez zoofilie i kontakty homoseksualne ( Dumas - homoseksualista) Zauważono, że w Afryce środkowej i na Haity podobne sa objawy choroby. W latach 70 - czasy podczas których w Afryce zatrudniano Haiteńczyków. ...

Kopalnictwo - charakterystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Ewald Świeboda
 • Źródłoznawstwo archeologiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882

KOPALNICTWO Surowce mineralne tworzą w skorupie ziemskiej naturalne skupienia . Jeśli nadają się do eksploatacji górniczej ze względu na ich cechy, przydatne z punktu widzenia człowieka, nazywamy je złożami . Jeśli nie spełniają w...