Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 280

Główne koncepcje filozofii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stefan Zawieja
 • Historia filozofii
Pobrań: 133
Wyświetleń: 756

Główne koncepcje filozofii Od tego, jaką przyjmiemy koncepcję filozofii zależy w dużej mierze to, w jaki sposób będziemy wyjaśniać strukturę świata, zagadnienia poznania i kwestie związane z człowiekiem - nie jest więc to problem, który możemy pominąć w naszych rozważaniach . Należy jednak mieć jed...

Analiza pokrycia finansowego majątku

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Renata Guzik
 • Analiza finansowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

Analiza pokrycia finansowego majątku (wcześniejszy wykład) KON - 3 wykresy; Cykl operacyjny brutto środków przedsiębiorstwa Cykl operacyjny netto środków przedsiębiorstwa - zeszyt j. należności wzrastają - to dobrze ale jeśli sprzedaż rośnie Cykl operacyjny netto: Wnioskowanie w zakresie cy...

Analiza przyczynowo-skutkowa rentowności kapitału własnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Renata Guzik
 • Analiza finansowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1736

ANALIZA PRZYCZYNOWO-SKUTKOWA RENTOWNOŚCI KAPITAŁU WŁASNEGO Model Du Pointa (Zysk netto/KW)=(ZN/sprzedaż)x(sprzedaż/aktywa)x(aktywa/kapitał własny) 1.wsk -ROE; 2.wsk. - ROS; 3.wsk. - obrotowość aktywów (produktywność); 4.wsk. - mnożnik kapitału własnego (j. = 2 to 50%KW i 50%KO) Im wyższy pozi...

Analiza sytuacji finansowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Renata Guzik
 • Analiza finansowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1414

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ Cel analizy: Ocena zmian w wielkości i strukturze źródeł finansowania. Narzędzia analizy: Wskaźnik struktury i dynamiki pasywów; Podstawowy wskaźnik struktury pasywów (stopnia zadłużenia) kapitał własny/kapitał obcy Informuje o: stabilności finansowej przedsiębior...

Analiza wyniku finansowego i rentowności - Porównanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Renata Guzik
 • Analiza finansowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

Analiza wyniku finansowego i rentowności Cel analizy: Wypracowanie przesłanek umożliwiających takie jego kształtowanie, które pozwoli na osiąganie pożądanych bieżących wyników finansowych, przy jednoczesnym utrwalaniu zdolności do ich generowania w przyszłości. Przedmiot analizy - czynniki kszta...

Dźwignia operacyjna - Istota

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Renata Guzik
 • Analiza finansowa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1169

Dźwignia operacyjna Istota - udział kosztów stałych w kosztach całkowitych mierzonych w progu rentowności. Koszty stałe są funkcją wielkości majątku produkcyjnego, Większy majątek produkcyjny - wyższe koszty stałe - większy udział k...

Formuła Obliczania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Renata Guzik
 • Analiza finansowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1085

Ww= Wp + Wr Wr- wartość rezydualna Wp - wartość przedsiębiorstwa Wp = Ta formuła (zeszyt) gdy zakładamy kontynuację działania przedsiębiorstwa r- stopa dyskontowa 2 Ww= Wc - Wd w...

Metody i modele finansowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Renata Guzik
 • Analiza finansowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

Metody szacowania tempa wzrostu przepływów pieniężnych Założenie: istnieje związek między dotychczasowym a przyszłym tempem wzrostu przedsiębiorstwa ( sprzedaż, zysk operacyjny, kapitał własny) Metody: • Średnia arytmetyczna (gdy stopy wzrostu uzyskiwane w przeszłości różnią się niewiele) (kie...

Mierniki księgowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Renata Guzik
 • Analiza finansowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2317

Mierniki księgowe efektywności przedsiębiorstwa służące do pomiaru jego wartości, wykorzystywane w procesie zarządzania ROA (stopa zwrotu z aktywów); ROI (stopa zwrotu z inwestycji); ROE (stopa zwrotu z kapitału własnego); EPS (zysk na jedną akcję). Wybrane wady mierników księgowych ( w kont...

Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa - Zarządzanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Renata Guzik
 • Analiza finansowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa Przyczyny upadłości przedsiębiorstw Wewnętrzne zewnętrzne Wewnętrzne: - ze strefy operacyjnej (dział. Podst.); - ze strefy finansowej. Ze strefy operacyjnej: błędna strategia przedsiębiorstw; (misja błędna, cele strategiczne, strategie funkcjonalne, i...